IDC Online khuyến nghị sửa lỗi không remote được đến máy chủ windows

Monday, May 14, 2018

Theo thông báo từ Kỹ thuật của chúng tôi, hiện có hiện tượng một số quản trị viên không remote được vào máy chủ windows server (2008, 2012, 2016). Nguyên nhân do hệ thống máy chủ và máy trạm (Laptop, PC – Windows 7, 8,10) không cập nhật đồng thời bản vá lỗ hổng CVE-2018-0886 | CredSSP Remote Code Execution Vulnerability (Nếu máy chủ cập nhật thì máy trạm cũng phải cập nhật hoặc ngược lại).

Vì vậy, IDC Online khuyến nghị Qúy khách hàng đang chạy Hệ điều hành windows server nếu gặp hiện tượng không remote được máy chủ. Vui lòng kiểm tra và xử lý như sau:

- Kiểm tra trên máy chủ nếu có bản vá lỗ hổng CVE-2018-0886 thì cập nhật tương tự trên máy trạm.

- Nếu máy chủ  chưa có bản vá thì lựa chọn cập nhật bản vá CVE-2018-0886 hoặc xóa bản vá lỗ hổng CVE-2018-0886 từ máy trạm.

- Thông tin mã bản vá tương ứng OS: https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/CVE-2018-0886

Công ty IDC Online xin thông báo để Quý khách được biết và xử lý để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt hơn.