Thông báo & Tin tức mới

Cập nhật thông tin mới nhất từ IDC Online

Thursday, April 14, 2022

Trong bản cập nhật bảo mật Patch Tuesday tháng Tư, Microsoft đã vá hơn 100 lỗ hổng, bao gồm nhiều lỗ hổng thực thi mã từ xa (RCE), vấn đề leo thang đặc quyền (EoP), từ chối dịch vụ, rò rỉ thông tin, lừa đảo bằng cách mạo danh (spoofing). Tổng cộng, 10 lỗ hổng được xếp loại nghiêm trọng. Các sản phẩm được vá lỗi tháng này là hệ điều hành Windows, Microsoft Office, Dynamics, Edge,...


Thêm »