Thông báo & Tin tức mới

Cập nhật thông tin mới nhất từ IDC Online

Monday, May 14, 2018

Theo thông báo từ Kỹ thuật của chúng tôi, hiện có hiện tượng một số quản trị viên không remote được vào máy chủ windows server (2008, 2012, 2016). Nguyên nhân do hệ thống máy chủ và máy trạm (Laptop, PC – Windows 7, 8,10) không cập nhật đồng thời bản vá lỗ hổng CVE-2018-0886 | CredSSP Remote Code Execution Vulnerability (Nếu máy chủ cập nhật thì máy trạm cũng phải cập nhật hoặc ngược lại)....


Thêm »