Notícias

As últimas notícias IDC Online

Thursday, June 20, 2019

Dear Quý Khách Hàng, Vừa qua Netflix có phát hiện 1 số lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Linux kernel toàn bộ các phiên bản. Attacker có thể build 1 số gói TCP có trường MSS và tấn công vào cơ chế selective ACK của Linux để gây từ chối dịch vụ. Lỗ hổng này có thể gây ra kernel panic, high resource usage… và hoàn toàn có thể được exploit từ remote.   Lỗ hổng được đánh giá là rất...


Mais »