Thông báo & Tin tức mới

Cập nhật thông tin mới nhất từ IDC Online

Monday, March 26, 2018

Chào mừng bạn đến với cổng giao tiếp giữa IDC Online và Khách hàng. Với hệ thống này, chúng tôi cung cấp các thông tin Sản phẩm dịch vụ và xử lý các yêu cầu liên quan đến Dịch vụ chúng tôi đang cung cấp. Khách hàng có thể thực hiện tại đây bao gồm: - Đăng ký mới dịch vụ và thanh toán. - Quản lý dịch vụ đang sử dụng. - Gia hạn dịch vụ và thanh toán. - Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ. Chúng tôi hy vọng...


Thêm »