Đăng nhập Hotline: 1 9 0 0 6 4 5 2 Live ChatVN LanguageUK Language
Menu
idconline.vn, cho thuê chỗ đặt máy chủ, chỗ đặt máy chủ, chỗ đặt server, đặt server, colocation server, colocation servers, chỗ đặt máy chủ vdc, chỗ đặt máy chủ fpt, chỗ đặt máy chủ viettel, chỗ đặt máy chủ cmc

Chỗ đặt Máy chủ Tier 3 Plus

Uptime Tier III - Băng thông Internet mở rộng đến 240Gbps, Unlimited Traffic [Xem Video]
Hỗ trợ cài đặt, cấu hình máy chủ 24/7. Tiết kiệm 20% đến 40% chi phí vận hành

Xem cấu hình Tính năng
 

Đặt tại FPT Datacenter

Co-SilverFree Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
300Mbps Internet trong nước
5Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
2.000.000
1.800.000
đ/tháng Đăng ký
Co-TitanFree Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
500Mbps Internet trong nước
10Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
2.500.000
2.300.000
đ/tháng Đăng ký
Co-GoldFree Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
700Mbps Internet trong nước
15Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
3.500.000
3.200.000
đ/tháng Đăng ký
Co-PlatinumFree Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
1Gbps Internet trong nước
20Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
5.000.000
4.500.000
đ/tháng Đăng ký

Bảng giá dịch vụ bổ sung

Mô tảĐơn giá VNĐ/tháng
1. Thêm 1 IPv4 không ổ cắm mạng 200.000
2. Không gian Rack 1U tăng thêm 300.000
3. Thêm Internet trong nước 100Mbps 1.500.000
4. Thêm Internet quốc tế 1Mbps 2.500.000
5. Bổ sung 50W công suất điện 100.000
6. Máy chủ đặt trong hệ thống Firewall 1.500.000
7. Quản trị máy chủ 800.000
8. Backup với 10GB dữ liệu/tuần 1.000.000
9. Backup với 2TB dung lượng/tuần 2.000.000
10. Đặt thiết bị rack 1U/50W 500.000

Đặt tại VNPT Datacenter

Tele BronzeFree Setup
Server I
1U / 300W Rack
1IP / 100Mbps Port Switch
50Mbps Internet trong nước
4Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
1.800.000
1.650.000đ/tháng Đăng ký
Tele SilverFree Setup
Server I
1U / 300W Rack
1IP / 100Mbps Port Switch
100Mbps Internet trong nước
6Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
2.500.000
2.300.000đ/tháng Đăng ký
Tele GoldFree Setup
Server I
1U / 300W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
200Mbps Internet trong nước
10Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
3.700.000
3.300.000đ/tháng Đăng ký
Tele PlatinumFree Setup
Server I
1U / 300W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
300Mbps Internet trong nước
15Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
5.000.000
4.500.000đ/tháng Đăng ký

Bảng giá dịch vụ bổ sung

Mô tảĐơn giá VNĐ/tháng
1. Thêm 1 IPv4 không ổ cắm mạng 200.000
2. Không gian Rack 1U tăng thêm 200.000
3. Thêm Internet trong nước 100Mbps 1.500.000
4. Thêm Internet quốc tế 1Mbps 2.500.000
5. Bổ sung 50W công suất điện 100.000
6. Máy chủ đặt trong hệ thống Firewall 1.500.000
7. Quản trị máy chủ 800.000
8. Backup với 10GB dữ liệu/tuần 1.000.000
9. Backup với 2TB dung lượng/tuần 2.000.000
10. Đặt thiết bị rack 1U/50W 1.000.000

Đặt tại Viettel Datacenter

Colo 1Free Setup
Server I
1U / 300W Rack
1IP / 100Mbps Port Switch
100Mbps Internet trong nước
10Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
1.690.000
1.500.000đ/tháng Liên hệ
Colo 2Free Setup
Server I
2U / 500W Rack
1IP / 100Mbps Port Switch
100Mbps Internet trong nước
10Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
2.100.000
1.900.000đ/tháng Liên hệ
Colo 3Free Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
200Mbps Internet trong nước
15Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
2.600.000
2.400.000đ/tháng Liên hệ
Colo 4Free Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
300Mbps Internet trong nước
20Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
3.100.000
2.900.000đ/tháng Liên hệ
Colo 5Free Setup
Server I
5U / 900W Rack
3IP / 1Gbps Port Switch
400Mbps Internet trong nước
30Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
5.800.000
5.300.000đ/tháng Liên hệ
Colo 6Free Setup
Server I
10U / 1500W Rack
5IP / 1Gbps Port Switch
500Mbps Internet trong nước
40Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
8.900.000
8.200.000đ/tháng Liên hệ

Bảng giá dịch vụ bổ sung

Mô tảĐơn giá VNĐ/tháng
1. Thêm 1 IPv4 không ổ cắm mạng 200.000
2. Không gian Rack 1U tăng thêm 300.000
3. Thêm Internet trong nước 100Mbps 1.500.000
4. Thêm Internet quốc tế 1Mbps 2.500.000
5. Bổ sung 50W công suất điện 100.000
6. Máy chủ đặt trong hệ thống Firewall 1.500.000
7. Quản trị máy chủ 800.000
8. Backup với 10GB dữ liệu/tuần 1.000.000
9. Backup với 2TB dung lượng/tuần 2.000.000
10. Đặt thiết bị rack 1U/50W 500.000

Đặt tại CMC Datacenter

Giga-Space 1Free Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 100Mbps Port Switch
100Mbps Internet trong nước
4Mbps/2Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
1.800.000
1.500.000
đ/tháng Liên hệ
Giga-Space 2Free Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
200Mbps Internet trong nước
6Mbps/3Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
2.000.000
1.650.000
đ/tháng Liên hệ
Giga-Space 3Free Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
300Mbps Internet trong nước
8Mbps/4Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
2.500.000
2.100.000
đ/tháng Liên hệ
Giga-Space 4Free Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
500Mbps Internet trong nước
10Mbps/5Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
3.100.000
2.700.000
đ/tháng Liên hệ
Giga-Space 5Free Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
1Gbps Internet trong nước
12Mbps/6Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
4.000.000
3.200.000
đ/tháng Liên hệ
Giga-Space 6Free Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
1Gbps Internet trong nước
20Mbps/6Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
4.500.000
3.500.000
đ/tháng Liên hệ
Giga-Space 7Free Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
1Gbps Internet trong nước
30Mbps/6Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
5.200.000
4.200.000
đ/tháng Liên hệ
Giga-Space 8Free Setup
Server I
1U / 400W Rack
1IP / 1Gbps Port Switch
1Gbps Internet trong nước
30Mbps/8Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.9% đảm bảo Uptime
6.500.000
4.900.000
đ/tháng Liên hệ

Bảng giá dịch vụ bổ sung

Mô tảĐơn giá VNĐ/tháng
1. Thêm 1 IPv4 không ổ cắm mạng 200.000
2. Không gian Rack 1U tăng thêm 300.000
3. Thêm Internet trong nước 100Mbps 1.500.000
4. Thêm Internet quốc tế 1Mbps 2.500.000
5. Bổ sung 100W công suất điện 200.000
6. Máy chủ đặt trong hệ thống Firewall 1.500.000
7. Quản trị máy chủ 800.000
8. Backup với 10GB dữ liệu/tuần 1.000.000
9. Backup với 2TB dung lượng/tuần 2.000.000
10. Đặt thiết bị rack 1U/50W 1.000.000

Thuê tủ Rack riêng 42U

Basic Rack Free Setup
Thue tu Rack
42U / 7200W Rack
24IP / 100Mbps Swicth core
100Mbps Internet trong nước
10Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
35.500.000
32.000.000
đ/tháng Liên hệ
Advaced Rack Free Setup
Thue tu Rack
42U / 7200W Rack
24IP / 1Gbps Swicth core
200Mbps Internet trong nước
20Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
39.000.000
35.500.000
đ/tháng Liên hệ
Premium Rack Free Setup
Thue tu Rack
42U / 7200W Rack
24IP / 1Gbps Swicth core
500Mbps Internet trong nước
30Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
48.500.000
38.000.000
đ/tháng Liên hệ
Platinum Rack Free Setup
Thue tu Rack
42U / 7200W Rack
24IP / 1Gbps Swicth core
1Gbps Internet trong nước
40Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime
52.000.000
46.000.000
đ/tháng Liên hệ
TƯ VẤN MIỀN BẮC: 19006452 phím 1
024.66528338 - 024.73006452
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TƯ VẤN HCM: 19006452 phím 2
Mobile 0974388855
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CHĂM SÓC KH: 19006452 phím 3
Mobile 0902906689
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KỸ THUẬT: 19006452 phím 4
Mobile 0975764428
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn dịch vụChúng tôi luôn sẵn sàng để trò chuyện cùng bạn.

Trinh Dang Khanh

Trịnh Đăng Khanh

Kinh doanh

0974388855

khanhtd@idconline.vn

Thuy Nguyen

Thuý Nguyễn

Kinh doanh

0967216226

thuynt@idconline.vn

Mac Yen Hoa

Mạc Yến Hoa

CS Khách hàng

0902906689

hoa.mty@idconline.vn

Tran Dang Khoa

Trần Đăng Khoa

Hỗ trợ kỹ thuật

19006452 #4

support@idconline.vn

KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG CHÚNG TÔICung cấp dịch vụ từ 2008, chúng tôi đang duy trì tốt dịch vụ cho khách hàng.

Thuê máy chủ ảo
(Cloud VPS)

Thuê máy chủ riêng
(Dedicated Servers)

Thuê chỗ đặt máy chủ
(Colocation Servers)

Thuê riêng tủ Rack
(Dedicated Rack)

Tính năng Dịch vụ Chỗ đặt máy chủChỗ đặt máy chủ đáp ứng được hầu hết các yêu cầu khắt khe về điều kiện kỹ thuật vận hành hệ thống máy chủ.

Đảm bảo Uptime 99,99%

Chỗ đặt server đảm bảo Ngồn điện, hệ thống làm mát, kết nối Internet, phòng chống cháy nổ... theo tiêu chuẩn Datacenter Tier 3. Kỹ thuật vận hành luôn có mặt hỗ trợ 24/24h trên toàn hệ thống.

Giám sát hệ thống

Máy chủ được giám sát về phần cứng, băng thông, cảnh báo sự cố, cảnh báo tấn công... bởi các thiết bị, ứng dụng, đội ngũ vận hành trực 24/24h nhằm giảm thiểu tối đa các sự cố không mong muốn.

Khả năng kết nối

Mỗi trung tâm dữ liệu được kết nối từ 10 - 240Gbps băng thông peering trong nước, 2 - 10Gbps băng thông quốc tế. Do đó có thể đáp ứng được các kết nối lớn mà khách hàng yêu cầu.

Hệ thống lớn

Đối với khách hàng triển khai hệ thống thiết bị lớn, chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ tủ Rack dùng riêng với IPs, nguồn điện, băng thông không giới hạn độc lập.

Nguồn điện, UPS Backup

Mỗi server được cấp phát 2 nguồn điện trong đó có 1 nguồn dự phòng thông qua UPS và máy nổ. Hệ thống làm mát chính xác ở 22oC sẽ giúp thiết bị đặt tại trung tâm dữ liệu luôn an toàn chuẩn n+1.

E-Mail, SMS Support...

Máy chủ được kết nối với hệ thống giám sát trực tuyến có thể phát hiện sớm các sự cố phần cứng, kết nối, sự xâm nhập bất hợp pháp... và gửi thông tin bằng Email, SMS đến quản trị viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN IDC (IDC ONLINE)

TP.Hà Nội: 19006452 - phím 1

Tel: 024.66528338 - Email: info@idconline.vn

Tầng 10, tòa nhà Đại Phát, 82 Duy Tân, Cầu Giấy

TP.Hồ Chí Minh: 19006452 - phím 2

Tel: 19006452 - Email: info@idconline.vn

92Bis Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Quận 1

Tài khoản: 035704060014279 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), PGD Liễu Giai, Ba Đình, HN