Hotline: 1 9 0 0 6 4 5 2 Live Chat

BẢNG GIÁ
DỊCH VỤ THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ TẠI VIETTEL


Máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu Viettel IDC - trực thuộc tập đoàn viễn thông quân đội Viettel với lợi thế về băng thông trong nước và quốc tế cao, ổn định, chuyên nghiệp, đáp ứng các nhu cầu cần truyền tải dữ liệu lớn, xây dựng các hệ thống dịch vụ cần ổn định băng thông đường truyền trong nước và quốc tế...

Mô tả / Gói cước Colo 1 Colo 2 Colo 3 Colo 4 Colo 5 Colo 6
I. Cước khởi tạo dịch vụ (VNĐ/máy) Miễn phí
II. Cước hàng tháng (VNĐ/máy) 1.690.000 3.100.000 4.320.000 5.580.000 6.840.000 12.690.000
Giá cước IDC ONLINE áp dụng
1.500.000 2.635.000 3.672.000 4.743.000 5.814.000 10.786.500
1. Chỗ đặt máy chủ
1U 1U 1U 1U 1U 1U
2. Công suất điện 300W 300W 300W 300W 300W 300W
3. Lưu lượng thông tin Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
4. Băng thông trong nước 100Mbps 200Mbps 300Mbps 400Mbps 500Mbps 1Gbps
5. Băng thông quốc tế 10Mbps 15Mbps 20Mbps 25Mbps 30Mbps 40Mbps
6. Cổng cắm mạng 100Mbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps
7. Điện máy nổ dự phòng
8. UPS
9. IP address 01IP/máy
10. Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
III. Dịch vụ bổ sung ( VNĐ/tháng)
1. Thêm 1 địa chỉ IP không ổ cắm mạng
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
2. Không gian Rack 1U tăng thêm
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
3. Băng thông trong nước thêm 100Mbps
N/a 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 N/a
4. Bổ sung thêm 100W công suất điện
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
5. Thuê hệ thống Firewall
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
6. Quản trị máy chủ
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
7. Backup với 10GB dữ liệu/tuần
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
8. Backup với 2TB dung lượng/tuần 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Kinh doanh Miền Bắc:
Hotline: 19006452 phím 1
04.66528338 - Mobile 0936990005
E-mail: info@idconline.vn
Kinh doanh Miền Nam:
Hotline: 19006452 phím 2
Mobile 0904469003
E-mail: hcm@idconline.vn
Chăm sóc KH:
Hotline: 19006452 phím 3
04.62977944 Mobile 0902906689
E-mail: hoa.mty@idconline.vn
Hỗ trợ kỹ thuật:
Hotline: 19006452 phím 4
04.66528338 Mobile 0975764428
E-mail: support@idconline.vn