Hotline: 1 9 0 0 6 4 5 2 Live Chat

BẢNG GIÁ
DỊCH VỤ THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ TẠI VDC


Máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu VDC - trực thuộc tập đoàn VNPT với lợi thế về băng thông trong nước và quốc tế cao, đáp ứng đối với các nhu cầu cần truyền tải dữ liệu lớn, rộng khắp cả nước....

Mô tả / Gói cước Tele-Bronze Tele-Silver Tele-Gold Tele-Platinum Tele-Diamond Co-Diamond+
I. Cước khởi tạo dịch vụ (VNĐ/máy) Miễn phí
II. Cước hàng tháng (VNĐ/máy) 1.800.000 2.500.000 3.700.000 5.000.000 6.200.000 15.500.000
Giá cước IDC ONLINE áp dụng
1.620.000 2.250.000 3.330.000 4.250.000 5.270.000 13.175.000
1. Chỗ đặt máy chủ
1U 1U 1U 1U 1U 1U
2. Công suất điện 300W 300W 300W 300W 300W 300W
3. Lưu lượng thông tin Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
4. Băng thông trong nước 50Mbps 100Mbps 200Mbps 300Mbps 400Mbps 1Gbps
5. Băng thông quốc tế 4Mbps 6Mbps 10Mbps 15Mbps 20Mbps 30Mbps
6. Cổng cắm mạng 100Mbps 100Mbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps
7. Điện máy nổ dự phòng
8. UPS
9. IP address 01IP/máy
10. Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
III. Dịch vụ bổ sung ( VNĐ/tháng)
1. Thêm 1 địa chỉ IP không ổ cắm mạng 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2. Không gian Rack 1U tăng thêm 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
3. Nâng cấp băng thông thêm 100Mbps N/a 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 N/a
4. Bổ sung thêm 100W công suất điện
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
5. Thuê hệ thống Firewall
350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
5. Đặt thiết bị 1U/50W
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
6. Đặt thiết bị dưới 1U/50W
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
7. Đường cáp Local RJ45
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
8. Đường cáp quang Back-end
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
9. Quản trị máy chủ
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
10. Backup với 10GB dữ liệu/tuần
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
11. Backup với 2TB dung lượng/tuần 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Kinh doanh Miền Bắc:
Hotline: 19006452 phím 1
04.66528338 - Mobile 0936990005
E-mail: info@idconline.vn
Kinh doanh Miền Nam:
Hotline: 19006452 phím 2
Mobile 0904469003
E-mail: hcm@idconline.vn
Chăm sóc KH:
Hotline: 19006452 phím 3
04.62977944 Mobile 0902906689
E-mail: hoa.mty@idconline.vn
Hỗ trợ kỹ thuật:
Hotline: 19006452 phím 4
04.66528338 Mobile 0975764428
E-mail: support@idconline.vn