Danh sách bài viết cho Thẻ: học máy

Mặt tối của ChatGPT: nhiều người dùng ChatGPT vào việc xấu

Bạn đã dùng ChatGPT của OpenAI để làm gì vui vẻ gần đây chưa? Bạn có thể yêu cầu nó viết một bài hát, một bài thơ hoặc một trò đùa. Thật không may, bạn cũng có thể yêu cầu nó thực hiện những việc xấu có ảnh hưởng đến xã hội. Không phải là […]

4 điều bạn không bao giờ nên làm khi trò chuyện với ChatGPT

Hiện nay, ChatGPT vẫn đang là trung tâm thu hút chính trong lĩnh vực công nghệ. Khi người dùng tìm ra những cách mới để sử dụng sản phẩm trí tuệ nhân tạo sinh sản cho mọi loại công việc. Các sản phẩm đối thủ từ Google cũng đang được phát triển. Bao gồm Bard […]

Machine learning là gì? Mọi thứ bạn cần biết

Sự bùng nổ của machine learning đã cách mạng hóa thế giới công nghệ bằng cách trao quyền cho các máy tính thực hiện những nhiệm vụ trước đây được coi là không thể đối với máy tính. Các nhiệm vụ như nhận dạng hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trước kia […]

Cách làm cho ChatGPT cung cấp nguồn và trích dẫn

Một trong những chỉ trích phổ biến nhất đối với ChatGPT là thiếu minh bạch về nguồn gốc. Thứ mà được sử dụng cho câu trả lời của nó. Mặc dù đúng là ChatGPT cung cấp một kho tàng thông tin về đa dạng các chủ đề. Nhưng nhiều người đúng là lo ngại về […]

Chinh phục lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hãy học Python 2023

Các kỹ năng về trí tuệ nhân tạo, học máy và các mô hình ngôn ngữ lớn đang rất cần thiết trong ngành công nghiệp. Chúng ta sẽ tìm hiểu về python – một trong những ngôn ngữ sẽ thống trị năm 2023 Vấn đề đặt ra Khi trí tuệ nhân tạo được phát triển như […]