JDK 21 Có Gì Những Cập Nhật Gì Mới ? Lịch Ra Mắt

13/04/2023 lúc 09:23

Bản tổng hợp Java tuần này cho ngày 27 tháng 3 năm 2023. Bao gồm tin tức từ OpenJDK, JDK 21, GlassFish 7.0.3. Các phiên bản mới của Spring point và milestone releases, Payara Platform, Quarkus 3.0.CR1, Micronaut 3.8.8, WildFly 28 Beta1, Hibernate ORM 6.2, Groovy 4.0.11, Camel 3.20.3, James 3.7.4, Eclipse Vert.x 4.4.1, JHipster Quarkus Blueprint 2.0, JHipster Lite 0.30, JBang 0.106, Gradle 8.1-CR2 và lịch mới trên Foojay.io.

OpenJDK

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị năm 2023 cho thấy Andrew Haley, người điều hành kỹ thuật Java mã nguồn mở tại Red Hat và Phil Race, thành viên tư vấn kỹ thuật tại Oracle. Ông đã được bầu vào hội đồng để đảm nhận hai ghế thành viên Không thuộc diện ở đại hội. Họ sẽ phục vụ trong thời hạn một năm lịch cho từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. InfoQ sẽ theo dõi và cập nhật thêm một bài tin tức chi tiết hơn.

Chi tiết cập nhật mới

JEP 444, Virtual Threads, đã được nâng cấp từ trạng thái JEP Draft 8303683 lên Candidate. Sau đó nhanh chóng được nâng cấp từ Candidate lên Proposed và Target status cho JDK 21. Tính năng này cung cấp các luồng ảo. Nó là các luồng nhẹ giúp giảm đáng kể công sức viết, bảo trì và quan sát các ứng dụng đồng thời tốc độ cao trên nền tảng Java.

JEP này đã được phát triển dựa trên phản hồi từ hai vòng trước của bản xem trước: JEP 436, Virtual Threads (Xem trước thứ hai), được phát hành trong JDK 20 và JEP 425, Virtual Threads (Xem trước), được phát hành trong JDK 19. Sự thay đổi quan trọng nhất từ JEP 436 là các luồng ảo bây giờ đã hoàn toàn hỗ trợ các biến cục bộ của luồng bằng cách loại bỏ tùy chọn để không sử dụng các biến này. Các đánh giá cuối cùng của JEP dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 7 tháng 4 năm 2023.

Phiên bản 7.2 của Regression Test Harness cho JDK, jtreg, đã được phát hành và sẵn sàng để tích hợp vào JDK. Phiên bản mới này cho phép chạy các bài kiểm tra bằng các luồng ảo. Tính năng này quan trọng và hữu ích trong việc giảm thiểu công sức viết, bảo trì và quan sát các ứng dụng đồng thời tốc độ cao trên nền tảng Java. Các thông tin chi tiết về phiên bản mới này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành của jtreg.

Xem Thêm: Top 15 ngôn ngữ Backend hàng đầu cho năm 2023

JDK 21

Build 16 của các bản sớm của JDK 21 đã được phát hành trong tuần vừa qua. Bao gồm các cập nhật từ Build 15 với các sửa lỗi cho nhiều vấn đề. Thêm thông tin chi tiết về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong ghi chú phát hành.

Mark Reinhold, kiến trúc sư chính của Nhóm Nền tảng Java tại Oracle. Ông đã đề xuất lịch phát hành cho JDK 21 như sau:

 • Rampdown Phase One (tách khỏi main line): 8 tháng 6 năm 2023
 • Rampdown Phase Two: 20 tháng 7 năm 2023
 • Release Candidate ban đầu: 10 tháng 8 năm 2023
 • Release Candidate cuối cùng: 24 tháng 8 năm 2023
 • Phổ biến chung: 19 tháng 9 năm 2023

Đối với JDK 21, các nhà phát triển được khuyến khích báo cáo lỗi qua Cơ sở dữ liệu lỗi Java Bug.

GlassFish

Phiên bản GlassFish 7.0.3 được phát hành với các sửa lỗi, cải tiến tài liệu và nâng cấp phụ thuộc như: Mojarra 4.0.2, EclipseLink 4.0.1, Helidon Config 3.2.0 và ASM 9.5. Chi tiết thêm về phiên bản này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành.

Xem thêmHọc lập trình: Người mới bắt đầu cần làm gì ?

Spring Framework

Nhóm tích hợp Spring đã thông báo rằng các dự án Spring Integration Extension cho Amazon Web Services (AWS), phiên bản 3.0.0-M2, và Spring Cloud Stream Binder cho AWS Kinesis, phiên bản 4.0.0-M1, đã được chuyển sang AWS Java SDK. Các thay đổi đáng chú ý trong mỗi phiên bản đầu mối bao gồm: AWS Java SDK 2.20.32, phiên bản mới nhất; nâng cấp phụ thuộc đến Spring Cloud AWS 3.0.0 với API nghe SQS mới; lớp DynamoDbLockRegistry, một cài đặt của các giao diện ExpirableLockRegistry và RenewableLockRegistry, để cung cấp hỗ trợ TTL thích hợp; và loại bỏ cấu hình XML.

Spring Cloud 2022.0.2, được mã hóa là Kilburn, đã được phát hành với các cập nhật cho các dự án con như: Spring Cloud Vault 4.0.1, Spring Cloud Kubernetes 3.0.2, Spring Cloud OpenFeign 4.0.2 và Spring Cloud Config 4.0.2. Tuy nhiên, có những thay đổi phá vỡ với việc loại bỏ các dự án con: Spring Cloud CLI, Spring Cloud cho Cloud Foundry và Spring Cloud Sleuth. Chi tiết thêm về phiên bản này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành.

Bản ứng cử đầu tiên của Spring Web Flow 3.0.0 mang đến các tính năng mới: di chuyển Spring Faces sang Spring Framework 6, Jakarta EE và JSF 4; và cập nhật các mẫu JSF đến Jakarta EE. Chi tiết thêm về phiên bản này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành.

Payara

Payara đã phát hành phiên bản Payara Platform tháng 3 năm 2023 bao gồm Community Edition 6.2023.3, Enterprise Edition 5.49.0 và phiên bản chính thức của Payara Enterprise 6.0. Tất cả các phiên bản này đều hỗ trợ Jakarta EE 10 và MicroProfile 6.0. Lưu ý rằng hiện có một vấn đề đã biết đang được điều tra: khi triển khai một ứng dụng chứa Java Record, một cảnh báo được lưu trong các nhật ký máy chủ về việc hỗ trợ Records. Đội ngũ Payara đảm bảo rằng ứng dụng vẫn sẽ triển khai và hoạt động như mong đợi.

Xem thêm: Top 10 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Phổ Biến Nhất

Community Edition

Community Edition 6.2023.3 cung cấp các sửa lỗi, nâng cấp thành phần và cải tiến như: cập nhật phần mở rộng REST SSL alias cho Payara 6; nâng cấp chứng chỉ cacerts.jks và keystore.jks thành PKCS#12; và cấu hình tất cả các thuộc tính SameSite cookie cho một nghe trình kết nối HTTP. Thêm thông tin về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành.

Enterprise Edition

Enterprise Edition 5.49.0 cũng được cung cấp với các sửa lỗi, nâng cấp thành phần và cải tiến SameSite cookie tương tự như được ghi chú trong Community Edition. Thêm thông tin về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành.

Đội ngũ Payara cũng đã công bố CVE-2023-28462, một lỗ hổng ảnh hưởng đến môi trường máy chủ chạy trên JDK 8 với các bản cập nhật thấp hơn phiên bản 1.8u191. Lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công từ xa tải mã độc vào cài đặt Payara Server trên một mạng lưới công khai bằng cách sử dụng truy cập JNDI từ xa thông qua các lắng nghe đối tượng yêu cầu (ORB) không được bảo mật. Nhà phát triển được khuyến khích cài đặt một phiên bản JDK 8 cao hơn 1.8u191.

Quarkus

Xem thêm: Các Khóa Học Coding Bootcamp Có Giá Trị Không ?

Sau sáu phiên bản alpha và một phiên bản beta. Phiên bản ứng cử viên đầu tiên của Quarkus 3.0.0 đã được phát hành cho cộng đồng Java trong tuần qua. Các tính năng mới bao gồm:

 • Giới thiệu phiên bản ban đầu của đường dẫn gốc không phải ứng dụng.
 • Điểm cuối /q/info.
 • Sử dụng SmallRye BeanBag để khởi tạo giao diện Maven RepositorySystem để tương thích với Maven 3.9.
 • Cơ chế plugin mới cho Quarkus CLI.

Thêm thông tin chi tiết về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong ghi chú phát hành.

Micronaut

Tổ chức Micronaut đã phát hành Micronaut Framework 3.8.8 với các bản vá lỗi và cập nhật cho các module: Micronaut Data, Micronaut Views, Micronaut OpenAPI, Micronaut Security và Micronaut Maven Plugin. Đồng thời, phiên bản này cũng có cập nhật phụ thuộc lên Netty 4.1.90. Chi tiết thêm về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành.

Xem thêm: Coding và Programming: Đâu là sự khác biệt

WildFly

Phiên bản beta đầu tiên của WildFly 28 đã ra mắt với các tính năng mới như: hỗ trợ Micrometer bao gồm tích hợp Micrometer với việc triển khai của họ của các thông số MicroProfile Fault Tolerance; và hỗ trợ các thông số MicroProfile Telemetry và MicroProfile Long Running Actions (LRA). Cũng đã loại bỏ sự hỗ trợ cho các thông số MicroProfile Metrics và MicroProfile OpenTracing. Thêm thông tin về phiên bản này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành.

Hibernate

Sau bốn ứng cử viên phát hành, phiên bản chính thức của Hibernate ORM 6.2 đã hỗ trợ:

 • Các kiểu dữ liệu SQL có cấu trúc.
 • Java records.
 • Giá trị được tạo ra được lưu trữ thống nhất; các phân vùng cơ sở dữ liệu.
 • Các kiểu dữ liệu SQL độc quyền.
 • Khả năng sử dụng lệnh SQL MERGE để xử lý các bản cập nhật trong các bảng tùy chọn.

Xem thêmTOP 5 dịch vụ VPS free (VPS miễn phí) – Bạn đã biết?

Apache Software Foundation

Paul King, một kỹ sư phần mềm chính tại Object Computing, Inc., giám đốc tại ASERT và phó chủ tịch của Apache Groovy. Ông đã thông báo về ba bản phát hành điểm của Apache Groovy như sau. Các nhà phát triển nên mong đợi ít hơn các bản phát hành điểm trong các chuyến tàu phát hành 3.0 và 2.0 vì nhóm sẽ tập trung vào Groovy 5.0.

Phiên bản 4.0.11 mang đến các bản sửa lỗi và tính năng mới như: các phương thức mới, asReversed () và reverseEach (), sẽ được ánh xạ trực tiếp vào descendingSet () và descendingIterator () methods, tương ứng, được định nghĩa trong giao diện NavigableSet; nâng cấp phụ thuộc cho ASM 9.5; và một hằng số mới cho JDK 21. Thêm chi tiết về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong bản thay đổi.

Phiên bản 3.0.17 có các bản sửa lỗi, cải tiến tài liệu và nâng cấp phụ thuộc cho ASM 9.5. Thêm chi tiết về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong bản thay đổi.

Tương tự, phiên bản 2.5.22 có các bản sửa lỗi, cải tiến tài liệu và nâng cấp phụ thuộc cho ASM 9.5. Thêm chi tiết về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong bản thay đổi.

Apache Camel

Bản phát hành Apache Camel 3.20.3 cung cấp các bản sửa lỗi, nâng cấp phụ thuộc và các tính năng/cải tiến mới như:

 • Thêm kiểm tra sức khỏe cho các thành phần có tiện ích mở rộng để xác minh kết nối (camel-health);
 • Một tệp cấu hình người dùng trong thành phần camel-jbang;
 • Ưu tiên các phiên bản của lớp CompositeMeterRegistry trong Camel Registry API.

Thêm chi tiết về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong bản ghi chú phát hành.

Phiên bản Apache James 3.7.4 giải quyết CVE-2023-26269, khai thác đặc quyền thông qua JMX chưa xác thực, một lỗ hổng trong đó các phiên bản của Apache James Server 3.7.3 và cũ hơn cung cấp dịch vụ quản lý JMX mà không yêu cầu xác thực mặc định sẽ cho phép kẻ tấn công truy cập đặc quyền. Thêm thông tin chi tiết về phiên bản này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PHPUnit trên hệ điều hành Linux

Eclipse Vert

Eclipse Vert.x 4.4.1 đã được phát hành với các bản sửa lỗi và cập nhật phụ thuộc đến GraphQL-Java 20.1, Netty 4.1.90, SnakeYAML 2.0, Micrometer 1.10.5 và Apache Qpid Proton-J 0.34.1. Thêm thông tin chi tiết về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong các ghi chú

JHipster

Đội ngũ JHipster đã phát hành phiên bản 2.0.0 của JHipster Quarkus Blueprint với những thay đổi đáng chú ý như: sửa các thiết lập OIDC cho hồ sơ sản xuất; cập nhật các phụ thuộc và Quarkus blueprint đến phiên bản 2.16.2; sửa đổi cho phép Keycloak authorization và kiểm tra Cypress; và sửa lỗi cho các hình ảnh Docker SQL. Thêm thông tin chi tiết về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành.

Đội ngũ JHipster cũng đã phát hành JHipster Lite 0.30.0 với các bản sửa lỗi, cập nhật phụ thuộc và cải tiến như:

 • Loại bỏ phụ thuộc JWT JSON trùng lặp;
 • Một phương thức getUsername () mới cho lớp ApplicationAuthorizations;
 • Sửa lỗi cho Angular OAuth2 với Keycloak.

Thêm thông tin chi tiết về bản phát hành này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành.

JBang

Phiên bản 0.106.0 và 0.106.1 của JBang giới thiệu tính năng hỗ trợ việc sử dụng GPT trong lệnh jbang init bằng cách gọi API ChatGPT để khởi tạo và tạo một script jbang mà cố gắng thực thi chuỗi được biểu thị trên dòng lệnh. Thêm chi tiết về tính năng mới này có thể được tìm thấy trong video YouTube này và InfoQ sẽ tiếp tục với một bài tin tức chi tiết hơn.

Gradle

Phiên bản thử nghiệm thứ hai của Gradle 8.1 cung cấp:

 • Cải tiến tiếp tục cho bộ nhớ đệm cấu hình;
 • Hỗ trợ xác minh phụ thuộc;
 • Báo cáo lỗi được cải thiện cho closures Groovy;
 • Hỗ trợ lambda Java; và hỗ trợ xây dựng dự án với JDK 20.

Thêm chi tiết về phiên bản này có thể được tìm thấy trong các ghi chú phát hành.

Foojay.io

Foojay.io, tài nguyên Friends of OpenJDK cho các nhà phát triển Java. Nó đã cung cấp lịch cộng đồng Java của họ cho các nhà phát triển xem và thêm sự kiện. Lịch được mở để thêm nội dung mà không cần tài khoản đặc biệt và nội dung được kiểm duyệt.

Xem thêm: Tìm hiểu về các mảng PHP trong lập trình web

Kết Luận

JDK 21 là phiên bản mới nhất của Java Development Kit. Nó mang đến cho người dùng nhiều tính năng mới và cải tiến hiệu suất đáng kể. Việc cập nhật JDK 21 sẽ giúp các nhà phát triển phần mềm tối ưu hóa việc phát triển ứng dụng và cải thiện hiệu suất.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, hãy đến với IDC Online. Với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm dễ dàng triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến cho doanh nghiệp của bạn. Với sứ mệnh đem lại cho khách hàng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. IDC Online sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn tối ưu hóa hoạt động và phát triển bền vững.

Hãy truy cập vào trang web https://idconline.vn/ của IDC Online để biết thêm thông tin chi tiết. Hoặc nếu bạn có vấn đề gì cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 19006452. IDC Online luôn ở đây để được đồng hành cùng bạn