Hướng dẫn Remote Cloud VPS hệ điều hành windows

28/09/2020 lúc 14:34

Sau đây IDC Online sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Remote Desktop Connection để kết nối đến Cloud Server(Remote Cloud VPS).

Kịch bản, khách hàng cần remote tới Cloud / VPS / Server có địa chỉ IP 1.1.1.1 với user administrator / pass abc@123

Bước 1: Từ máy khách hàng, khách hàng dùng tool Remote Desktop Connection có sẵn trong máy laptop

B1: Mở Remove Desktop trên windows
B1: Mở Remove Desktop trên windows

Bước 2: Khi Remote Desktop Connection được mở, sẽ có 1 popup như sau, điền thông tin IP, username, password của Cloud / VPS / Server

B2: kết nối với IP trong Remote Cloud VPS
B2: kết nối với IP

Khi nhập thông tin IP, Username đầy đủ, chúng ta click vào button Connect

Bước 3: Nhập password của Cloud / VPS / Server

B3: nhập password
B3: nhập password

Khi chúng ta nhập password xong, chúng ta nhấn OK, sẽ có 1 cửa sổ popup được hiển thị ra

Click ok
Click ok

Chúng ta chọn Yes, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công tới Cloud / VPS / Server.

Mời bạn tham Khảo thêm tại IDC Online !