Hướng dẫn kích hoạt SSH cho user root trên hệ điều hành Ubuntu

28/09/2020 lúc 13:37

Với Ubuntu, mặc định tài khoản root sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi bạn kích hoạt nó, sau đây, IDC Online sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt SSH cho user root trên hệ điều hành Ubuntu.

Việc kích hoạt rất đơn giản là bạn thay đổi password của tài khoản root. Để kích hoạt đầu tiên bạn đăng nhập vào Ubuntu với tài khoản user có quyền sudo và thực hiện command sau:

Bước 1: Mở phần mềm putty, kết nối với user client, sau đó sudo-i để sang privileges root.

B1: kết nối với user client
B1: kết nối với userclient

Bước 2: mở file config ssh, dùng command: vi /etc/ssh/sshd_config

Tìm đến dòng PermitRootLogin và PasswordAuthentication thay đổi giá trị là yes, và save lại file.

B2: mở file config ssh
B2: mở file config ssh

Bước 3: dùng lệnh sau để thay đổi password của user root, lệnh: passwd root

Nhập 2 lần password với giá trị nhập vào giống nhau

B3: thay đổi password
B3: thay đổi password

Bước 4: Restart lại service sshd, dùng command: service sshd restart

B4: Restart lại service sshd
B4: Restart lại service sshd để kích hoạt SSH cho user

Chỉ với 4 bước bạn có thể kích hoạt SSH cho user root thành công .

Mời Bạn tham khảo thêm tại IDC Online !