Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Crypto-Blocker

01/03/2024 lúc 09:10

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cài đặt, cấu hình Crypto-Blocker để phòng tránh dữ liệu trên máy chủ bị mã hóa. Và nếu có thao tác thay mã hóa, người quản trị máy chủ sẽ nắm được thông tin qua email ( Email notification ).

 • Bước 1: Tải và cài đặt:
  Link tải: https://fsrm.experiant.ca/
 • Bước 2: Sau khi cài đặt, cần phải reboot lại máy chủ. Sau đó tiến hành cấu hình các thư mục cần bảo vệ.
 • Mở Server Manager -> chọn Tools -> chọn File server resource management.
 • Tại tab FSRM -> chọn File Screen -> Create new File Screen -> Browse vào thư mục cần bảo vệ -> tại Derive properties from this file screen -> chọn Crypto Blocker Template -> create.
 • Bước 3: Cấu hình gửi mail khi có thay đổi file.
 • Chuột phải vào File screen vừa tạo -> chọn Edit file screen -> tại tab E-mail Message chọn như hình.
 • Bước 4: Cấu hình gửi mail.
 • Chuột phải vào File Server Resource Manager -> Config Option -> cấu hình như hình -> OK
 • Bước 5: Cài đặt SMTP Virtual Server để gửi mail.
 • Mở Server Manager -> chọn Add role & feature -> chọn Webserver -> cài đặt IIS 6 management compatibility.
 • Chọn tiếp Feature -> cài đặt SMTP Server.
 • Bước 6: Cấu hình SMTP Server để gửi mail.
 • Mở IIS 6 Management -> chuột phải SMTP Virtual Server -> Properties.
 • Tại tab Access -> mở Authentication.

Mở tiếp Connection.

Mở tiếp Relay.

 • Tại tab Delivery.
 • Mở Outbound security.
 • Mở Outbound connections
 • Mở Advance.
Bài viết này Mắt Bão hướng dẫn sẽ cài đặt, cấu hình Crypto-Blocker để phòng tránh dữ liệu trên máy chủ bị mã hóa. Và nếu có thao tác thay mã hóa, người quản trị máy chủ sẽ nắm được thông tin qua email ( Email notification ).
 • Sau đó mở FSRM -> mở config option -> test send mail và kiểm tra hộp thư.

Việc chỉnh cấu hình của Crypto-Blocker là một phần quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống và dữ liệu của bạn khỏi các mối đe dọa liên quan đến tiền điện tử và mã hóa không mong muốn.