Docker trên Smart server của bạn: Cách cài đặt và định cấu hình

19/06/2023 lúc 15:09

Cài đặt và cấu hình Docker trên Smart Server của bạn như thế nào? Docker được biết đến là nền tảng cung cấp cho người dùng các building, deploying, running ứng dụng một cách dễ dàng nhất có thể. Bởi vì tính ứng dụng mà ngay nay Docker đã trở thành một nền tảng phổ biến. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách cài đặt và cấu hình Docker trên Smart Server.

Docker là gì?

Docker là một dự án mã nguồn mở giúp tự động triển khai các ứng dụng Linux vào trong các container ảo hóa. Docker cung cấp một lớp trừu tượng và tự động ảo hóa dựa trên Linux. Docker sử dụng những tài nguyên cô lập của Linux như cgroups, kernel, quản lý tệp để cho phép các container chạy độc lập bên trong một thực thể Linux.

Các thay đổi được lưu trữ trong các Docker image, các lớp tệp hệ thống được tạo ra và lưu lại dựa theo từng lớp (layer). Điều này giúp cho Docker Image giảm dung lượng đáng kể so với máy ảo (VM).

Các ứng dụng muốn chạy bằng Docker phải là ứng dụng chạy được trên Linux. Gần đây, Docker có hỗ trợ thêm việc chạy ứng dụng Windows trong các Windows container.

Các thành phần chính của Docker

 • Docker Engine: dùng để tạo ra Docker image và chạy Docker container.
 • Docker Hub: dịch vụ lưu trữ giúp chứa các Docker image.
 • Docker Machine: tạo ra các Docker engine trên máy chủ.
 • Docker Compose: chạy ứng dụng bằng cách định nghĩa cấu hình các Docker container thông qua tệp cấu hình
 • Docker image: một dạng tập hợp các tệp của ứng dụng, được tạo ra bởi Docker engine. Nội dung của các Docker image sẽ không bị thay đổi khi di chuyển. Docker image được dùng để chạy các Docker container.
 • Docker container: một dạng runtime của các Docker image, dùng để làm môi trường chạy ứng dụng.

Xem thêm: Gói dịch vụ Smart Server

Để cài đặt và cấu hình Docker trên Smart Server của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Smart Server

Để đăng nhập vào Smart Server, bạn cần sử dụng một công cụ SSH (Secure Shell). Dưới đây là cách thực hiện đăng nhập bằng SSH:

 1. Mở Terminal trên máy tính của bạn.
 2. Sử dụng lệnh sau để kết nối SSH đến Smart Server:
cssCopy codessh username@smart-server-ip

Trong đó:

 • username là tên người dùng của bạn trên Smart Server.
 • smart-server-ip là địa chỉ IP của Smart Server.
 1. Nếu bạn sử dụng tài khoản root, sử dụng lệnh sau:
cssCopy codessh root@smart-server-ip
 1. Nếu bạn sử dụng một cặp khóa SSH, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
cssCopy codessh -i path/to/private_key username@smart-server-ip

Trong đó:

 • path/to/private_key là đường dẫn tới khóa riêng (private key) của bạn.
 1. Khi được yêu cầu, nhập mật khẩu người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản root (tuỳ thuộc vào người dùng bạn đăng nhập).

Sau khi nhập mật khẩu chính xác, bạn sẽ đăng nhập thành công vào Smart Server bằng SSH. Bạn có thể thực hiện các lệnh và tương tác với máy chủ từ cửa sổ Terminal.

Bước 2: Cài đặt Docker trên Smart Server

Sau khi bạn đã đăng nhập thành công vào Smart Server bằng SSH, bạn có thể tiến hành cài đặt Docker bằng các bước sau:

 1. Cập nhật các gói phần mềm hiện có trên hệ thống bằng cách chạy các lệnh sau:
sqlCopy codesudo apt update
sudo apt upgrade
 1. Cài đặt các gói phụ thuộc cần thiết để cài đặt Docker bằng lệnh sau:
Copy codesudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
 1. Thêm khóa GPG chính thức của Docker bằng lệnh sau:
bashCopy codecurl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
 1. Thêm kho lưu trữ Docker vào danh sách nguồn APT bằng lệnh sau:
bashCopy codeecho "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
 1. Cập nhật lại danh sách gói và cài đặt Docker bằng lệnh sau:
luaCopy codesudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
 1. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, kiểm tra phiên bản Docker đã cài đặt bằng lệnh:
Copy codedocker version

Bạn sẽ nhận được thông tin về phiên bản Docker đã cài đặt trên Smart Server.

Đến đây, Docker đã được cài đặt thành công trên Smart Server của bạn. Bạn có thể bắt đầu sử dụng Docker để triển khai và quản lý các container trên máy chủ của mình.

Bước 3: Kiểm tra cài đặt Docker trên Smart Server

Sau khi bạn đã cài đặt Docker trên Smart Server của mình, bạn có thể kiểm tra xem cài đặt đã thành công bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Kiểm tra phiên bản Docker đã cài đặt bằng lệnh:
Copy codedocker version

Kết quả sẽ hiển thị thông tin về phiên bản Docker client và Docker server. Nếu bạn nhìn thấy các thông số như Client version, Server version, API version và Build version, có nghĩa là Docker đã được cài đặt thành công.

 1. Kiểm tra hoạt động của Docker bằng lệnh sau:
arduinoCopy codesudo docker run hello-world

Lệnh này sẽ tải xuống một hình ảnh đơn giản và chạy một container từ hình ảnh đó. Kết quả sẽ hiển thị một tin nhắn xác nhận rằng Docker đã hoạt động chính xác.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo “Hello from Docker!” hoặc các thông điệp khác liên quan đến hoạt động của Docker, điều đó chứng tỏ Docker đã được cài đặt và hoạt động tốt trên Smart Server của bạn.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ lỗi nào trong quá trình kiểm tra cài đặt, hãy kiểm tra lại các bước trước đó và đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ đúng các hướng dẫn cài đặt Docker trên Smart Server.

Xem thêm: Tối ưu hóa chi phí bảo trì, vận hành trên Cloud server

Bước 4: Cấu hình quyền truy cập cho người dùng không phải là root (tuỳ chọn)

Nếu bạn muốn cho phép người dùng không phải là root chạy các lệnh Docker mà không cần sử dụng quyền sudo, bạn có thể cấu hình Docker để thực hiện điều này. Để làm điều này, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Thêm người dùng vào nhóm “docker”:
Copy codesudo usermod -aG docker username

Trong đó, “username” là tên người dùng mà bạn muốn cho phép chạy các lệnh Docker.

 1. Đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại và đăng nhập lại để áp dụng thay đổi.
 2. Kiểm tra xem người dùng đã được thêm vào nhóm “docker” chưa bằng cách chạy lệnh:
bashCopy codegroups

Bạn sẽ nhìn thấy danh sách các nhóm người dùng mà bạn đang thuộc, và nhóm “docker” sẽ xuất hiện trong danh sách.

 1. Kiểm tra quyền truy cập Docker bằng cách chạy lệnh không cần sudo:
arduinoCopy codedocker run hello-world

Nếu bạn nhìn thấy kết quả thành công và không cần sử dụng sudo, điều đó chứng tỏ người dùng đã có quyền truy cập Docker mà không cần sử dụng quyền root.

Lưu ý: Khi bạn cho phép người dùng không phải là root truy cập Docker, họ sẽ có quyền truy cập và kiểm soát các container và hình ảnh Docker trên hệ thống. Hãy đảm bảo chỉ cấp quyền truy cập Docker cho những người dùng mà bạn tin tưởng và hiểu rõ về việc sử dụng Docker.

Xem thêm: Lợi ích sử dụng Cloud server cho lưu trữ, quản lý dữ liệu

Lời Kết

Trên đây là quy trình cơ bản để cài đặt và cấu hình Docker trên Smart Server của bạn. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bắt đầu sử dụng Docker để triển khai và quản lý các container trên máy chủ của bạn.

IDC Online là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Smart Server hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các giải pháp Smart server phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng, từ các gói dịch vụ Smart Server cơ bản đến các giải pháp Smart Server nâng cao và linh hoạt hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp các dịch liên quan đến Smart Server nhằm nâng cao chất lượng của doanh nghiệp bạn đi kèm với giá thành rất rẻ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn mang đến cho bạn đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ bạn 24/7. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn

Khi sử dụng dịch vụ Smart Server của IDC Online, bạn có thể tận dụng các lợi ích như tăng tính sẵn sàng của hệ thống, giảm chi phí đầu tư, tăng tính linh hoạt và độ mở rộng của hệ thống, đảm bảo an toàn và bảo mật cho dữ liệu của khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và quản lý hệ thống.

Nếu bạn cần sự giúp đỡ hay thắc mắc, vui lòng liên hệ qua website IDC Online để được giải đáp và hỗ trợ tốt nhất !