Di chuyển trang web WordPress từ localhost sang Ubuntu VPS

16/09/2021 lúc 18:49

WordPress không chỉ là một hệ thống quản lý nội dung. Khi các nhà phát triển thông minh bắt đầu tạo các plugin và chủ đề để xây dựng bất kỳ loại trang web nào bằng WordPress. Ngày nay chúng ta thấy sự trỗi dậy của thương mại điện tử WordPress. Tuy nhiên, tất cả các nhà phát triển đều xây dựng trang web cục bộ trên máy tính của họ. Sau đó, họ cần di chuyển trang WordPress từ máy chủ cục bộ sang VPS. Nếu bạn là một nhà phát triển như vậy, bạn có thể tự hỏi việc chuyển một trang WordPress mới phát triển từ localhost sang VPS như thế nào? Blog này, sẽ hướng dẫn bạn “Làm cách nào để di chuyển trang web WordPress từ localhost sang Ubuntu VPS?”

Tổng quan WordPress

WordPress được biết đến với việc tạo và quản lý blog dễ dàng. Các nhà phát triển thông minh bắt đầu tạo các plugin và chủ đề để xây dựng bất kỳ loại trang web nào bằng WordPress. Ngày nay, mọi người cũng đang sử dụng WordPress để xây dựng các trang web kinh doanh hoặc công ty.

Cách để di chuyển trang web WordPress từ localhost sang Ubuntu VPS

Bước 1: Nén tệp WordPress

WordPress là sự kết hợp của các tệp và cơ sở dữ liệu. Các tệp đại diện cho cơ sở mã, plugin, chủ đề và phương tiện WordPress của bạn. Cơ sở dữ liệu được sử dụng để theo dõi và lưu trữ các bài đăng trên blog của bạn, cài đặt chủ đề, dữ liệu người dùng, v.v. 

Vì vậy, trước tiên hãy nén các tệp WordPress trên localhost. Bạn có thể sử dụng các công cụ như 7zip, zip và tar. Nén toàn bộ thư mục cài đặt WordPress.

Di chuyển trang web WordPress từ localhost sang Ubuntu VPS
Di chuyển trang web WordPress từ localhost sang Ubuntu VPS

Bước 2: Xuất cơ sở dữ liệu

WordPress chứa các tệp và cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quan trọng vì tất cả thư, cài đặt và dữ liệu của bạn đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Tùy thuộc vào môi trường của bạn, việc xuất cơ sở dữ liệu từ cơ sở dữ liệu có thể khó khăn. Trên Linux hoặc macOS, bạn có thể sử dụng lệnh sau trong terminal để xuất cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp .sql.

$ mysqldump -uDB_USERNAME -p DB_NAME> export_DB_NAME.sql

Bạn có thể lấy DB_USERNAME, DB_PASSWORD và DB_NAME từ tệp wp-config.php. Sau khi xuất, chúng tôi có thể di chuyển tệp và cơ sở dữ liệu đến máy chủ từ xa của mình.

Bước 3: Di chuyển / sao chép / tải tệp và cơ sở dữ liệu lên VPS

Tại thời điểm này, các tệp và cơ sở dữ liệu sẽ được tải lên VPS. Bạn có thể sử dụng SFTP, SCP hoặc bất kỳ phương pháp nào khác. Mục tiêu của chúng tôi là tải tất cả chúng lên VPS. Nếu bạn đang sử dụng Linux hoặc MacOS, bạn có thể sử dụng SCP, rất dễ sử dụng. Tất cả những gì bạn cần làm là chạy lệnh sau để chuyển tệp từ máy chủ cục bộ sang máy tính khác.

$ scp / path / to / file user @ server_ip : ~

Với lệnh này, đừng quên thay thế đường dẫn tệp và thông tin Ubuntu VPS của bạn. Bạn có thể sử dụng lệnh tương tự để chuyển các kho lưu trữ và cơ sở dữ liệu.

Bước 4: Tạo và nhập cơ sở dữ liệu trên VPS

Bây giờ cơ sở dữ liệu và tệp của bạn đã ở trên VPS, trước tiên chúng ta hãy tạo cơ sở dữ liệu và nhập tệp .sql đã xuất vào cơ sở dữ liệu. Đầu tiên chúng ta tạo một cơ sở dữ liệu trong MySQL. Chạy lệnh sau để đăng nhập vào MySQL dưới dạng root.

$ mysql -u root -p;

Nó sẽ yêu cầu mật khẩu, nhập mật khẩu gốc MySQL chính xác, sau đó thực hiện các truy vấn sau để tạo cơ sở dữ liệu cùng với người dùng trong MySQL.

mysql> CREATE DATABASE wordpress ; 

mysql> CREATE USER ‘ wordpressUser ‘ @ ‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘ strong_password ‘; 

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress . * to ‘ wordpressUser ‘ @ ‘localhost’;

Hãy nhớ thay thế tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu trong các truy vấn này. Sau khi cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng, hãy thực hiện exit lệnh để thoát khỏi MySQL CLI. Bây giờ hãy chạy lệnh sau để nhập cơ sở dữ liệu.

$ mysql -u wordpressUser -p wordpress < /path/to/exported_DB_NAME.sql

Bước 5: Tạo thư mục, giải nén tệp và cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu

Trong bước này, chúng tôi sẽ tạo một thư mục cho trang web của mình, và sau đó giải nén tất cả các tệp vào thư mục đó. Chạy lệnh sau để tạo một thư mục trong thư mục của trang web của bạn. / Reactive / World Wide Web.

$ sudo mkdir / var / www / example.com

Sau đó, di chuyển tệp nén vào thư mục đó và giải nén tất cả các tệp trong thư mục đó. Chúng tôi cũng cần cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu trong tệp wp-config.php. Chạy lệnh sau để chỉnh sửa tệp wp-config.php.

$ sudo nano / var / www / example.com /wp-config.php

Nhập các giá trị mới vào DB_NAME, DB_USERNAME và DB_PASSWORD mà chúng tôi đã định cấu hình khi tạo cơ sở dữ liệu trên VPS. Điều cuối cùng chúng ta cần làm bây giờ là cập nhật các quyền của tệp. Chúng tôi cung cấp cho bạn sự ủy quyền www-data. Cập nhật chủ đề của bạn trực tiếp trong WordPress. Chạy các lệnh sau để hoàn thành tác vụ này.

$ sudo chown -R www-data: www-data / var / www / example.com

Bây giờ chỉ còn một bước: tạo và kích hoạt một máy chủ ảo theo nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của bạn.

Bước 6: Tạo máy chủ ảo và kích hoạt nó (Apache)

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ web Apache, điều này rất dễ dàng cho bạn vì Apache cung cấp lệnh tích hợp để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các máy chủ ảo. Chạy lệnh sau để tạo một máy chủ ảo mới trên máy chủ Apache của bạn.

$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/example.conf

Và dán nội dung sau vào tệp. Hãy nhớ thay thế dữ liệu mẫu bằng dữ liệu thực tế từ trang web của bạn.

<VirtualHost *: 80> 

    ServerAdmin support@example.com 

    ServerName example.com 

    ServerAlias www.example.com

    DocumentRoot / var / www / example.com

    ErrorLog / var / log / apache2 / example -error.log 

    CustomLog / var / log / apache2 / example -access.log kết hợp 

</VirtualHost>

Sau khi hoàn tất, nhấn  CTRL + X, tiếp theo là  Y, sau đó nhấn  Enter để lưu tệp máy chủ ảo. Sau đó, chạy thực hiện lệnh sau để kích hoạt các máy chủ ảo.

$ sudo a2ensite example
$ sudo service apache2 restart

Bây giờ, trang web của bạn đã xuất hiện trên Internet!

Bước 6: Tạo máy chủ ảo và kích hoạt nó (Nginx)

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ Nginx, bạn phải tạo thủ công liên kết tượng trưng của máy chủ ảo để kích hoạt nó. Bước đầu tiên là tạo một máy chủ ảo. Thực thi lệnh sau để tạo một máy chủ ảo mới trong Nginx.

$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/example.conf

Bây giờ, Dán nội dung sau vào tệp máy chủ ảo. Đừng quên thay thế dữ liệu mẫu bằng dữ liệu thực tế trong tệp, nếu không trang web của bạn có thể không hoạt động.

server {
listen 80;
server_name example.com www.example.com;
root /var/www/example.com;
access_log /var/log/nginx/example-access.log; error_log /var/log/nginx/example-error.log;
}

Bây giờ chạy lệnh sau để tạo một liên kết tượng trưng để kích hoạt máy chủ ảo, chúng ta cũng cần khởi động lại máy chủ Nginx để tải cấu hình mới.

$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/example.conf /etc/nginx/sites-enabled/example.conf

$ sudo service nginx restart

Sau khi máy chủ Nginx được khởi động lại, trang web của bạn sẽ xuất hiện trên Internet.

Di chuyển trang web WordPress từ localhost sang Ubuntu VPS

Kết luận VPS tại IDC Online

Nếu bạn chỉ hiểu cách hoạt động của WordPress, bạn có thể di chuyển trang web WordPress của mình sang Ubuntu VPS hay bất kỳ hệ điều hành nào khác. Điều chính ở đây là di chuyển cơ sở dữ liệu và tệp sang máy chủ mới và sau đó kết nối lại cơ sở dữ liệu và tệp đó trên máy chủ mới. Bạn cũng có thể sử dụng các plugin WordPress để di chuyển trang web WordPress của mình từ máy chủ này sang máy chủ khác.

Di chuyển trang web WordPress từ localhost sang Ubuntu VPS
Di chuyển trang web WordPress từ localhost sang Ubuntu VPS

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong phần bình luận bên dưới, vui lòng cho chúng tôi biết. Nếu bạn đã là khách hàng của IDC Online, nếu bạn muốn chúng tôi di chuyển trang web WordPress của bạn cho bạn, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Xem thêm các bài viết về VPS Server tại Blog chuyên trang chia sẻ kiến thức máy chủ.