Công nghệ đám mây để tăng cường tính bảo mật của hệ thống

01/06/2023 lúc 08:58

Sử dụng công nghệ đám mây có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính bảo mật của hệ thống. Dịch vụ điện toán đám mây (ĐTĐM) đã trở thành một công cụ quan trọng đối với các tổ chức. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn đang thực hiện mô hình làm việc từ xa. Dưới đây là một số cách mà công nghệ đám mây có thể được áp dụng để cung cấp tính bảo mật cho hệ thống:

Xem thêm: Đơn vị cho thuê máy chủ ảo Cloud có bảo mật tốt nhất tại Tuyên Quang

1. Bảo vệ dữ liệu:

 1. Mã hóa dữ liệu: Sử dụng mã hóa để chuyển đổi dữ liệu thành dạng không đọc được. Cho đến khi được giải mã bởi người được ủy quyền. Mã hóa dữ liệu bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép. Và đảm bảo rằng dữ liệu chỉ có thể được đọc bởi người dùng có quyền.
 2. Quản lý khóa: Đảm bảo rằng quản lý khóa mã hóa được thực hiện một cách an toàn. Điều này bao gồm việc lưu trữ khóa mật mã một cách an toàn và áp dụng các biện pháp. Để ngăn chặn truy cập trái phép đến khóa.
 3. Xác thực và kiểm soát truy cập: Áp dụng các biện pháp xác thực mạnh mẽ. Để đảm bảo rằng chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập vào dữ liệu. Dùng các phương thức xác thực như xác thực hai yếu tố, xác thực dựa trên chứng chỉ để tăng cường tính bảo mật.
 4. Sao lưu dữ liệu: Thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên và đảm bảo rằng. Các bản sao lưu được lưu trữ một cách an toàn và có thể khôi phục khi cần thiết. Sao lưu dữ liệu giúp đối phó với mất mát dữ liệu do sự cố kỹ thuật, tấn công hoặc lỗi người dùng.
 5. Theo dõi và phát hiện xâm nhập: Áp dụng hệ thống giám sát và phát hiện xâm nhập. Để theo dõi hoạt động của hệ thống và phát hiện các hoạt động đáng ngờ.
 6. Đảm bảo tuân thủ quy định về bảo mật. Tuân thủ các quy định, quy tắc và tiêu chuẩn bảo mật áp dụng cho dữ liệu và hệ thống của bạn.

2. Bảo mật mạng:

 1. Tường lửa. Triển khai các hệ thống tường lửa mạnh mẽ để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu. Tường lửa được cấu hình để kiểm soát lưu lượng mạng, xác định quy tắc truy cập, giám sát các hoạt động mạng.
 2. VPN (Mạng riêng ảo). Sử dụng VPN để tạo một kênh kết nối an toàn giữa hệ thống đám mây và người dùng từ xa. VPN mã hóa lưu lượng mạng, tạo một mạng riêng ảo để đảm bảo tính bảo mật khi truy cập hệ thống từ xa.
 3. Giám sát mạng. Áp dụng các công cụ giám sát mạng để theo dõi và phát hiện các hoạt động đáng ngờ trong mạng. Giám sát mạng cung cấp khả năng nhận biết các mô hình tấn công. Phát hiện các hành vi độc hại và cung cấp thông tin để đối phó kịp thời.
 4. Quản lý xác thực và ủy quyền. Áp dụng các biện pháp xác thực mạnh mẽ và quản lý ủy quyền để đảm bảo rằng. Chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập vào hệ thống và tài nguyên mạng. Điều này bao gồm việc sử dụng xác thực hai yếu tố, quản lý khóa, và quản lý quyền truy cập.
 5. Bảo vệ chống tấn công DDoS. Triển khai các giải pháp bảo vệ chống tấn công DDoS. Để ngăn chặn và giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công DDoS vào hệ thống đám mây. Các giải pháp này bao gồm giám sát lưu lượng mạng, giảm thiểu khả năng tấn công từ. Các nguồn không tin cậy, sử dụng các dịch vụ bảo vệ chuyên dụng.

Xem thêm: Thuê máy chủ ảo Cloud ở đâu có độ bảo mật cao nhất?

3. Kiểm soát truy cập:

 1. Xác thực người dùng: Sử dụng các phương thức xác thực mạnh mẽ như mật khẩu. Xác thực hai yếu tố, chứng chỉ số hoặc công nghệ sinh trắc học.
 2. Quản lý quyền truy cập: Xác định và quản lý quyền truy cập của người dùng dựa trên vai trò. Nguyên tắc lấy ít nhất và chứng nhận quyền truy cập chỉ định. Chỉ cấp cho người dùng những quyền truy cập cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của họ. Giới hạn quyền truy cập đối với các tài nguyên nhạy cảm.
 3. Quản lý khóa và chứng chỉ. Đảm bảo rằng quản lý khóa và chứng chỉ được thực hiện một cách an toàn. Lưu trữ khóa mật mã và chứng chỉ một cách an toàn, áp dụng chính sách quản lý khóa. Và thực hiện việc quản lý chứng chỉ hiệu quả để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống.
 4. Giám sát và nhật ký. Thực hiện giám sát hoạt động truy cập và ghi nhật ký cho các sự kiện quan trọng. Theo dõi các hoạt động truy cập, ghi lại thông tin về người dùng, thời gian truy cập. Tài nguyên truy cập và các sự kiện quan trọng khác. Phân tích nhật ký giúp phát hiện các hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ.
 5. Giới hạn truy cập mạng. Thiết lập các biện pháp giới hạn truy cập từ mạng bên ngoài vào hệ thống đám mây. Sử dụng các tường lửa, mạng riêng ảo (VPN), proxy và các biện pháp khác.
 6. Kiểm tra và đánh giá định kỳ: Thực hiện kiểm tra bảo mật và đánh giá định kỳ. Để xác định các lỗ hổng rủi ro bảo mật trong hệ thống, áp dụng các biện pháp bảo mật tương ứng.

4. Sao lưu và phục hồi dữ liệu:

 1. Xác định dữ liệu quan trọng: Xác định và đánh giá dữ liệu quan trọng trong hệ thống của bạn. Điều này giúp xác định phạm vi, tần suất sao lưu cần thiết cho từng loại dữ liệu.
 2. Lên kế hoạch sao lưu định kỳ: Xác định lịch trình sao lưu định kỳ cho dữ liệu của bạn. Quyết định tần suất sao lưu dựa trên mức độ quan trọng của dữ liệu. Và thời gian mà bạn có thể chấp nhận cho việc mất mát dữ liệu.
 3. Đa dạng hóa nơi lưu trữ: Sao lưu dữ liệu trên nhiều vị trí và hình thức lưu trữ khác nhau. Để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, điều này bao gồm sao lưu dữ liệu lên nền tảng đám mây khá. Sao lưu dữ liệu trên ổ cứng ngoại vi hoặc thiết bị lưu trữ mạng. Hoặc sử dụng dịch vụ sao lưu dữ liệu của bên thứ ba.
 4. Kiểm tra và xác minh sao lưu. Thực hiện kiểm tra định kỳ, xác minh tính chính xác của các bản sao lưu. Đảm bảo rằng các bản sao lưu được tạo ra một cách đầy đủ và có thể khôi phục khi cần thiết.
 5. Bảo mật dữ liệu sao lưu. Mã hóa dữ liệu sao lưu để đảm bảo tính bảo mật khi nó được lưu trữ hoặc truyền đi.
 6. Kiểm soát truy cập đến dữ liệu sao lưu. Giới hạn quyền truy cập đến dữ liệu sao lưu chỉ cho những người có quyền hợp lệ.
 7. Kiểm tra và thực hiện phục hồi dữ liệu. Thực hiện kiểm tra và thực hiện phục hồi dữ liệu thường xuyên. Để đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc mất dữ liệu.

5. Giám sát và phân tích bảo mật:

 1. Hệ thống giám sát liên tục. Triển khai các công cụ và hệ thống giám sát liên tục để theo dõi hoạt động bảo mật của hệ thống. Các công cụ giám sát có thể phát hiện các hành vi đáng ngờ, các cuộc tấn công.
 2. Phát hiện xâm nhập. Triển khai hệ thống phát hiện xâm nhập để giám sát và phát hiện các hoạt động xâm nhập vào hệ thống. IDS có thể phát hiện các loại tấn công thông qua việc kiểm tra các mẫu hoạt động đáng ngờ, chữ ký tấn công.
 3. Phân tích sự kiện bảo mật: Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích sự kiện bảo mật. Để xử lý và phân tích các sự kiện liên quan đến bảo mật. Phân tích sự kiện bảo mật giúp xác định các mô hình tấn công. Phát hiện các hoạt động bất thường và đưa ra nhận định về mức độ rủi ro.
 4. Giám sát lưu lượng mạng. Theo dõi và phân tích lưu lượng mạng để phát hiện các hoạt động không mong muốn hoặc đáng ngờ. Các công cụ giám sát lưu lượng mạng giúp xác định các mô hình tấn công, xác định nguồn tấn công.
 5. Ghi nhật ký: Thiết lập hệ thống ghi nhật ký để ghi lại các sự kiện quan trọng trong hệ thống. Ghi nhật ký bao gồm thông tin về truy cập hệ thống. Hoạt động người dùng, sự kiện bảo mật, và các sự kiện quan trọng khác.
 6. Phân tích hệ thống và ứng dụng: Thực hiện phân tích liên tục về các hệ thống. Và ứng dụng trong hệ thống đám mây để xác định các lỗ hổng bảo mật và cải thiện tính bảo mật.

Kết Luận:

khi sử dụng công nghệ đám mây để tăng cường tính bảo mật, cần lưu ý một số yếu tố quan trọng như:

 • Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đám mây đáng tin cậy với các tiêu chuẩn bảo mật cao.
 • Xây dựng mô hình bảo mật phù hợp và tuân thủ các quy tắc an ninh của công nghệ đám mây.
 • Theo dõi và cập nhật thường xuyên các biện pháp bảo mật để đối phó với các mối đe dọa mới.
 • Đào tạo nhân viên về các bảo mật trong môi trường đám mây, tăng cường nhận thức về an ninh thông tin.

Tóm lại, sử dụng công nghệ đám mây có thể giúp tăng cường tính bảo mật của hệ thống. Nhưng cần áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp và theo dõi chặt chẽ. Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu và ứng dụng của bạn.

DC Online hiện là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ máy chủ ảo hàng đầu hiện nay. Được sự tin tưởng và lựa chọn của nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Nếu bạn đang có ý định thuê máy chủ Cloud có bảo mật tốt thì đừng bỏ qua IDC Online nhé! Với bề dày kinh nghiệm trên10 năm thì chắc chắn đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Tin rằng với những ưu điểm vượt trội mà chúng tôi kể trên sẽ gíup bạn có sự quyết định đúng đắn. 

Hãy đến IDC Online ngay hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết.