Có thể lưu trữ trang web trên VPS không?

08/09/2021 lúc 16:57

VPS cho phép bạn có được các tài nguyên chuyên dụng để lưu trữ trang web của mình trên shared hosting. VPS là một cách để lưu trữ trang web của bạn trên Internet. Nói chung nó tốt hơn shared hosting và dedicated hosting. Nó tốt hơn shared hosting về khả năng phục hồi, tính khả dụng và hiệu suất. Và nó rẻ hơn nhiều so với dedicated hosting. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn từng bước về cách tạo một trang web với dịch vụ lưu trữ VPS. Các thành phần và ứng dụng chính mà bạn sẽ sử dụng bao gồm Apache, MySQL, Perl / CGI và PHP. Sau đó, IDC Online sẽ hướng dẫn bạn cách tải lên nội dung trang web của bạn qua FTP.

Lưu trữ trang web đầu tiên của bạn trên VPS:

Lưu trữ VPS hiển thị các tệp từ nhiều trang web khác nhau, nhưng mỗi bộ tệp được lưu trữ trong một môi trường ảo riêng biệt. Vì vậy chủ sở hữu trang web có thể sử dụng tài nguyên chuyên dụng với chi phí rất thấp.

lưu trữ trang web trên VPS

Có một VPS

Điều đầu tiên bạn cần làm là có được dịch vụ lưu trữ VPS trên nền tảng lưu trữ VPS đáng tin cậy. Bạn có thể tham khảo dịch vụ VPS của IDC Online. Sau khi hoàn tất thanh toán, bạn sẽ nhận được các chi tiết đăng nhập cần thiết để tiến hành thiết lập.

Kết nối với máy chủ từ xa

Để kết nối với máy chủ VPS từ xa, bạn cần sử dụng lệnh ssh như sau: 

ssh root @ XXXX, trong đó root là tên người dùng bạn đã chỉ định và XXXX là địa chỉ IP của máy chủ lưu trữ. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn để tiếp tục.

Xem cách kết nối tại đây.

Cập nhật hệ thống

Bước chuẩn bị được khuyến nghị là cập nhật các gói phần mềm trên hệ thống. Điều này đặc biệt quan trọng. Chúng tôi sẽ cài đặt PHP và Apache tiếp theo. Tùy thuộc vào bản phân phối Linux mà máy chủ của bạn đang chạy, hãy sử dụng lệnh apt-get hoặc yum để cập nhật hệ thống của bạn:

Sudo apt-get update

Sudo yum update

Bây giờ chúng ta cần cài đặt một máy chủ web, Apache,một ứng dụng cơ sở dữ liệu, MySQL và trình thông dịch mã, Perl và PHP. Sử dụng 

yum install httpd php php-mysql perl mysql mysql-server  hoặc

Apt-get install httpd php php-mysql perl mysql mysql-server

Cấu hình Apache

Bây giờ chúng ta đến với phần kỹ thuật của hướng dẫn này. Nếu bạn định lưu trữ một trang web duy nhất, tất cả những gì bạn phải làm là sao chép các tệp vào thư mục /var/www mặc định và xem điều kỳ diệu xảy ra. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lưu trữ nhiều trang web trên cùng một máy chủ VPS để khai thác tiềm năng thực sự của nó. Để đảm bảo mọi thứ an toàn, bạn nên tạo người dùng cho mỗi trang web. Sau đó lưu các tệp cho trang web đó trong thư mục public_html trong tthư mục main/home. Điều này tạo ra một cấu trúc thư mục sạch sẽ, dễ bảo trì và cũng cải thiện tính bảo mật của việc hợp nhất. Bây giờ bắt đầu quá trình

 1. Thêm người dùng mới: useradd john
 2. Đặt mật khẩu cho người dùng mới tạo: passwd john
 3. Tạo một thư mục mới trong thư mục / home: mkdir/home/john/public_html
 4. Cấp quyền sở hữu thư mục mới tạo cho người dùng mới tạo: chown john: john/home/john/public_html/
 5. Đặt quyền cho thư mục: chmod 755/ home/john/public_html/ && chown 711/home/example/
 6. Chỉnh sửa tệp /etc/httpd/conf/httpd.conf bằng trình chỉnh sửa yêu thích của bạn. 

Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng vi: vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Cuộn xuống cuối tệp và nhập mã sau để thêm máy chủ ảo:

NameVirtualHost *: 80

RewriteEngine trên

RewriteCond% {HTTP_HOST} ^ www \ .johnswebsite \ .com $ [NC]

RewriteRule ^ (. *) $ Http : //johnswebsite.com$1 [R = 301, L]

ServerName johnswebsite.com

ServerAlias ​​www. johnswebsite.com

DocumentRoot / home / john / public_html

ErrorLog / var / log / johnswebsite.com_error_log

CustomLog / var / log / johnswebsite.com_access_log kết hợp

DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.php4 index.php5

SetOutputFilter DEFLATE

Tùy chọn -Index + Bao gồmNOEXEC + SymLinksifOwnerMatch + ExecCGI

cho phép từ tất cả

AllowOverride All

Trong các dòng mã trên, hãy sửa đổi đường dẫn /home/john/public_html theo tên người dùng của bạn, bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy. Đồng thời thay đổi johnswebsite.com thành tên miền trang web của bạn khi cần thiết. Lưu file và đóng nó lại.

7. Bây giờ chúng ta cần đảm bảo rằng Apache khởi động ngay sau khi máy tính khởi động.

/etc/init.d/httpd start

chkconfig httpd on

8. Trong bước cuối cùng, chúng ta phải trỏ bản ghi DNS ‘A tới địa chỉ IP của máy chủ của bạn. Miền tới địa chỉ IP của máy tính của bạn để đảm bảo rằng một yêu cầu sẽ được gửi đến máy chủ của bạn mỗi khi bạn truy cập vào tên miền của mình. Khi hoàn tất, bạn có thể truy cập miền của mình để xem liệu bạn có được chuyển hướng đến trang Apache mặc định hay không.

lưu trữ trang web trên VPS

Cấu hình MySQL

 • Bước đầu tiên, khởi động máy chủ MySQL và đặt nó bắt đầu khi khởi động.

/etc/init.d/mysqld start

chkconfig mysqld on

Đặt mật khẩu cho người dùng gốc cho MySQL. 

 • Sử dụng các lệnh sau:

mysql -u root

UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD (‘P @ ssw0rd’) WHERE User = ‘root’;

Thay thế chuỗi “P @ssw0rd” bằng mật khẩu bạn muốn đặt.

 • Tiếp theo, tạo cơ sở dữ liệu và cấp các đặc quyền cần thiết cho nó cho người dùng thích hợp.

mysql -u root -p

create database test;

grant all privileges on test.* to john@localhost ;

FLUSH PRIVILEGES;

Rõ ràng, bạn nên thay thế test và john @localhost bằng tên mong muốn cho cơ sở dữ liệu và tên người dùng của bạn tương ứng.

Tải lên tệp của bạn bằng SFTP

Bây giờ MySQL và Apache đã được thiết lập, bạn cần tải lên các tệp trên trang web của mình. Bạn có thể sử dụng bất kỳ ứng dụng khách SFTP (giao thức truyền tệp SSH) nào nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng FileZilla . Làm theo các bước sau:

 1. Kết nối với máy chủ của bạn bằng tên người dùng bạn đã tạo.
 2. Chọn tất cả các tệp trên trang web của bạn và tải chúng lên thư mục /home/public_html.

Bây giờ khi bạn kích hoạt tên miền của mình trên trình duyệt, bạn sẽ được đưa đến trang chủ của trang web.

lưu trữ trang web trên VPS

Kết luận

Lưu trữ VPS là một cách không tốn kém để tận dụng dịch vụ lưu trữ chuyên dụng mà không phải trả toàn bộ chi phí. Trong hướng dẫn, chúng tôi đã hướng dẫn bạn qua tất cả các bước cần thiết. Gửi trang web đầu tiên của bạn đến dịch vụ lưu trữ VPS. Khi trang web của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể chỉnh sửa nó nếu cần.

Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ IDC Online để được giải đáp nhé.

Xem thêm các bài viết về VPS Server tại Blog chuyên trang chia sẻ kiến thức máy chủ.