Cloud Server là gì và hoạt động như thế nào?

18/08/2021 lúc 23:58

Cloud Server hoạt động như thế nào? Là câu hỏi mà nhiều bạn đọc mong muốn tìm hiểu trước khi thuê và sử dụng dịch vụ này. Và tại sao nó được gọi là Cloud Server? Hày vùng IDC tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Cloud Server là gì?

Cloud Server là tài nguyên máy chủ tập trung, tổng hợp được lưu trữ và phân phối qua Internet. Có thể được nhiều người dùng truy cập vào. Cloud Server có thể thực hiện tất cả công việc như máy chủ vật lý. Các tính năng tương tự như các máy chủ truyền thống. Cung cấp năng lượng, lưu trữ và xử lý ứng dụng. 

Cloud Server có thể được đặt ở bất kỳ đâu và cung cấp các dịch vụ từ xa thông qua môi trường điện toán đám mây. Ngược lại, phần cứng máy chủ chuyên dụng truyền thống thường được cấu hình tại chỗ để một tổ chức sử dụng riêng.

Tại sao gọi là Cloud Server? Nó hoạt động như thế nào

Cloud Server hoạt động như thế nào?

Cloud Server được thực hiện thông qua ảo hóa. Phần mềm quản lý được cài đặt trên các máy chủ vật lý để kết nối và ảo hóa chúng. Các tài nguyên ảo này có thể được tự động hóa và phân phối qua đám mây để chia sẻ việc sử dụng trong một hoặc nhiều tổ chức. 

Cách tiếp cận này được gọi là mô hình Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS). Các tổ chức sử dụng IaaS không cần phải sở hữu và quản lý phần cứng riêng.

Tại sao gọi là Cloud Server?

Khi một tài nguyên máy tính được gọi là “trong Cloud” có nghĩa là nó được phân phối qua một mạng như Internet thay vì đặt tại chỗ và truy cập trực tiếp vào nó. Cloud Server là cũng lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu, mạng và phần mềm.

Cloud Server được đặt tên như vậy bởi vì thông tin được truy cập được đặt từ xa trong đám mây hoặc trong không gian ảo. Các công ty điện toán đám mây cho phép người dùng lưu trữ các tệp và ứng dụng trên máy chủ từ xa của máy tính và sau đó truy cập tất cả dữ liệu qua Internet.

Tại sao gọi là Cloud Server? Nó hoạt động như thế nào

Sự khác biệt giữa Cloud Server và máy chủ vật lý truyền thống

‘Cloud” đã trở thành đồng nghĩa với Internet. Nhiều đám mây công cộng và riêng tư bao gồm một loạt các máy chủ được kết nối cung cấp tài nguyên máy tính thông qua mạng. Cloud Server có thể được so sánh với các máy chủ chuyên dụng truyền thống. Tài nguyên của Cloud Server có thể được chia sẻ bởi nhiều người dùng, nhưng máy chủ chuyên dụng chỉ có thể được sử dụng bởi công ty. Nó phải được định cấu hình và quản lý bởi tổ chức, đồng thời máy chủ đám mây có thể được sở hữu và vận hành bởi bên thứ ba.

Cloud Server hiệu quả về chi phí, khả năng mở rộng và tính linh hoạt. Đặc biệt, nó vượt trội hơn nhiều so với máy chủ vật lý truyền thống.

Lợi ích Cloud Server

Cloud Server đã thay đổi hoàn toàn ngành CNTT. Vô số công ty đã từ bỏ cơ sở hạ tầng tập trung truyền thống và cấu hình máy chủ để tận dụng lợi thế của công nghệ này. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi bốn lợi ích chính: 

  • Tính khả dụng. Chi phí sử dụng Cloud Server do bên thứ ba quản lý đối với một doanh nghiệp thấp hơn so với việc mua và duy trì một cơ sở với cơ sở hạ tầng của riêng. 
  • Thuận tiện khi sử dụng tài nguyên. Tài nguyên đám mây công cộng thường có thể được định cấu hình nhanh chóng và dễ dàng quản lý. Thông qua một bảng điều khiển đó, người dùng có thể truy cập dữ liệu từ mọi nơi. 
  • Khả năng mở rộng nhanh chóng. Tăng hoặc giảm quy mô nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu. 
  • Độ tin cậy. Vì đám mây chạy trên nhiều máy chủ trong môi trường chia sẻ nên dịch vụ có thể tiếp tục chạy ngay cả khi một thành phần bị lỗi.

Tham khảo dịch vụ máy chủ Cloud Server tại IDC Online.

Xem thêm bài viết Cloud Server tại chuyên trang chia sẻ kiến thức máy chủ của IDC Online.