Chuyển đổi kỹ thuật số thông qua tự động hóa Cloud Server

01/08/2021 lúc 14:38

Chuyển đổi kỹ thuật số thông qua tự động hóa Cloud Server

Được áp dụng cho Cloud Server, thuật ngữ tự động hóa Cloud Server bao gồm các quy trình và công cụ của công ty để giảm bớt các tác vụ thủ công liên quan đến việc cung cấp và quản lý khối lượng công việc trên điện toán Cloud Server. Phòng IT có thể thực hiện tự động hóa trong các môi trường Private Cloud, Public CloudHybrid Cloud.

Chuyển đổi kĩ thuật số
Chuyển đổi kĩ thuật số

Trước đây, việc triển khai và vận hành khối lượng công việc của doanh nghiệp là một quá trình thủ công tẻ nhạt. Nó thường liên quan đến các nhiệm vụ lặp đi lặp lại:

  • Xác định cấu hình máy chủ.
  • Cung cấp và cấu hình các tài nguyên như máy ảo (VM)
  • Thiết lập cụm máy ảo và cân bằng tải
  • Tạo bộ lưu trữ đơn vị logic
  • Xây dựng mạng ảo
  • Thực hiện triển khai
  • Giám sát và quản lý tính khả dụng và hiệu suất

Mặc dù có ý nghĩa riêng lẻ, các quy trình thủ công và lặp đi lặp lại này nói chung không hiệu quả và thường có sai sót. Những lỗi này có thể yêu cầu khắc phục sự cố, làm trì hoãn sự sẵn có của khối lượng công việc. Những việc này cũng có nguy cơ tiết lộ các lỗ hổng bảo mật gây rủi ro cho doanh nghiệp.

Tự động hóa Cloud Server giúp loại bỏ các quy trình thủ công và lặp đi lặp lại này để triển khai và quản lý khối lượng công việc. Để thực hiện tự động hóa này, phòng kỹ thuật phải sử dụng các công cụ điều phối và tự động hóa chạy trên môi trường ảo hóa của doanh nghiệp. Điều phối cho phép quản trị viên hệ thống hóa các bước và quy trình khác nhau liên quan đến việc triển khai và quản lý khối lượng công việc, trong khi tự động hóa thực thi các bước này mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người.

Tự động hóa Cloud Server, được thực hiện đúng cách, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của nhân viên IT. Khi các tổ chức / doanh nghiệp có thể xây dựng các quy trình làm việc dễ dự đoán và đáng tin cậy hơn, nó cũng giúp giảm nguy cơ sai sót, trực tiếp chuyển thành việc cải thiện quản trị ở cấp độ IT  và doanh nghiệp.

Thực tiễn Tự động hóa Cloud Server

Trong khi các công cụ hoặc cơ sở hạ tầng tự động hóa Cloud Server đều có cùng một mục tiêu tổng thể, các trường hợp sử dụng rất khác nhau, tùy thuộc vào doanh nghiệp và mục tiêu của nó.

Tự động hóa Cloud Server thường được sử dụng để triển khai cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IAC). Nó hỗ trợ các nền tảng Cloud Server thường khám phá và tổ chức / doanh nghiệp các tài nguyên máy tính dưới dạng các nhóm. Điều này cho phép người dùng thêm và triển khai nhiều tài nguyên hơn mà không cần lo lắng về vị trí thực của họ trong trung tâm dữ liệu.

Các công cụ và quy trình tự động hóa Cloud Server có thể khai thác các nhóm tài nguyên này để xác định các đối tượng cấu hình chung, chẳng hạn như máy ảo, vùng chứa, LUN Storage và mạng riêng ảo. Sau đó, họ có thể tải các thành phần và dịch vụ ứng dụng, chẳng hạn như bộ cân bằng tải, vào các mục cấu hình này hoặc tạo các phiên bản bằng cách sử dụng mẫu hoặc sao chép máy ảo hoặc vùng chứa. Cuối cùng, tất cả những phần này cùng xây dựng một môi trường hoạt động hoàn chỉnh để triển khai khối lượng công việc.

Ví dụ: mô hình tự động hóa Cloud Server có thể tạo một số containers cho một ứng dụng microservices, tải các thành phần phần mềm vào các cụm containers, kết nối storage và database, cấu hình mạng ảo, tạo bộ cân bằng tải cho các cụm và sau đó cung cấp khối lượng công việc cho người dùng.

Bên cạnh việc triển khai, tự động hóa Cloud Server đóng một vai trò trong việc quản lý khối lượng công việc. Do đó, có thể cấu hình công cụ Quản lý Hiệu suất Ứng dụng (APM) để theo dõi khối lượng công việc đã triển khai và hiệu suất của nó. Sau đó, các cảnh báo có thể kích hoạt các tác vụ mở rộng quy mô, chẳng hạn như thêm các containers vào một cụm cân bằng tải để cải thiện hiệu suất hoặc loại bỏ các containers dư thừa để giảm tiêu thụ tài nguyên.

Tự động hóa Cloud Server là một phần quan trọng của quản lý khối lượng công việc. Trong Cloud Server, khối lượng công việc hiếm khi được lên kế hoạch dài hạn, cho phép quản trị viên sử dụng tự động hóa để loại bỏ khối lượng công việc và các mục cấu hình kèm theo, ngay khi chúng không còn cần thiết nữa.

Tự động hóa Cloud Server cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong các Cloud Server lai bằng cách tự động hóa các tác vụ trong môi trường Cloud Server riêng dựa trên cơ sở hạ tầng kiểu OpenStack và thúc đẩy tích hợp với các Cloud Server công cộng.

Tự động hóa Cloud Server
Tự động hóa Cloud Server

Tự động hóa máy chủ ảo Cloud cũng rất quan trọng đối với các nhà phát triển ứng dụng bận rộn. Các phương pháp phát triển Agile chủ yếu dựa vào tốc độ triển khai và phát triển của các nguồn lực, trong bối cảnh thử nghiệm các phiên bản mới của phần mềm. Sau khi kiểm tra xong, các tài nguyên này có thể được xuất bản để sử dụng lại. Các Public Cloud Server xử lý quá trình này một cách đặc biệt tốt và các công cụ tự động hóa Cloud Server cho phép chuyển các tính năng này sang các Priavet Cloud Server.

Cuối cùng, tự động hóa máy chủ ảo giúp đảm bảo kiểm soát phiên bản của quy trình công việc, cho phép các tổ chức / doanh nghiệp điều chỉnh các cấu hình ổn định có thể vượt qua kiểm tra hoặc kiểm soát quy định. Công ty có thể xem chính xác tài nguyên nào đang được sử dụng, xác định người dùng hoặc phòng ban nào đang sử dụng chúng, dự đoán mức sử dụng trong tương lai của họ và đảm bảo mức chất lượng dịch vụ không thể đạt được với các quy trình thủ công.

Kích hoạt Kubernetes cho Cloud Server OpenStack của bạn

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ Kubernetes được chứng nhận cho môi trường Cloud Server riêng OpenStack của mình, thì IDC Online có chính xác điều đó cho bạn. Bạn có thể có quyền truy cập theo yêu cầu vào Kubernetes tương thích với cả máy ảo và Máy chủ vật lý. Không chỉ vậy, nó còn là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn! Hãy để các chuyên gia của chúng tôi chăm sóc nền tảng điều phối vùng chứa trong khi bạn tập trung vào các phương pháp kinh doanh tốt nhất của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm về các lợi ích của Kubernetes thượng nguồn.

Mời bạn tham khảo thêm tại IDC Online