Cân bằng tải trên Cloud VPS: Cách thiết lập và định cấu hình

08/06/2023 lúc 09:16

Cân bằng tải trên Cloud VPS: Cách thiết lập và định cấu hình hãy cùng IDC đi tìm hiểu nhé! Nếu có quá nhiều người dùng trong hệ thống, một máy chủ không thể xử lý một số lượng lớn yêu cầu cùng một lúc. Bạn phải chia sẻ công việc của máy chủ hiện tại với các máy chủ khác. Hiện tại, bộ cân bằng tải quyết định tải dữ liệu từ máy chủ nào sẽ rời đi.

Load Balancing là gì?

Load Balancing hay “cân bằng tải” là một trong những tính năng quan trọng nhất đối với các nhà phát triển và lập trình web.

Để dễ hình dung, bạn thường gặp trường hợp sau khi sử dụng Internet:

Bạn đang sử dụng mydomain.com trực tiếp mà không có Load Balancing thì rất có thể dẫn đến những tình huống. Như không xử lý kịp thời, tải chậm, thậm chí không kết nối được khi máy chủ ngừng hoạt động. Điều này xảy ra do có quá nhiều người đang sử dụng ứng dụng cùng một lúc, v.v. Và đây là lúc cân bằng tải phát huy tác dụng.

Bộ cân bằng tải được thêm vào khi máy chủ ngừng hoạt động hoặc không thể xử lý. Người dùng truy cập vào load balancer sẽ được chuyển hướng đến một máy chủ khác để hoàn thành tác vụ. Cho dù máy chủ chính bị hỏng hoặc quá tải, tất cả các yêu cầu của người dùng đều được xử lý.

Xem thêm: Cloud VPS cho Web Marketing: Hướng dẫn toàn diện

Để thiết lập và định cấu hình cân bằng tải trên Cloud VPS của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chọn một công nghệ cân bằng tải:

 1. Nginx: Nginx là một máy chủ proxy ngược và cân bằng tải HTTP phổ biến. Nó có khả năng xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời và cung cấp tính năng cân bằng tải phân tán.
 2. HAProxy: HAProxy là một công nghệ cân bằng tải phân phối cho các ứng dụng web. Nó cung cấp tính năng cân bằng tải TCP và HTTP, hỗ trợ phân phối tải đa máy chủ, và có hiệu suất cao.
 3. Apache mod_proxy_balancer: Đây là một mô-đun của máy chủ web Apache cho phép cân bằng tải HTTP và HTTPS. Mod_proxy_balancer cung cấp tính năng cân bằng tải phân phối và hỗ trợ đa máy chủ.
 4. AWS Elastic Load Balancer (ELB): Nếu bạn sử dụng Amazon Web Services (AWS). Bạn có thể sử dụng dịch vụ cân bằng tải tích hợp của AWS gọi là Elastic Load Balancer (ELB). ELB cung cấp cân bằng tải ứng dụng và cân bằng tải mạng trên nền tảng AWS.
 5. Google Cloud Load Balancer: Tương tự, nếu bạn sử dụng Google Cloud Platform (GCP). Bạn có thể sử dụng dịch vụ cân bằng tải tích hợp của GCP gọi là Google Cloud Load Balancer. Nó cung cấp cân bằng tải ứng dụng và cân bằng tải mạng trên GCP.
 6. Traefik: Traefik là một công nghệ cân bằng tải ngược và máy chủ proxy được thiết kế đặc biệt. Cho các ứng dụng dựa trên container và kiến trúc dựa trên microservices. Nó cung cấp tính năng tự động phát hiện và cấu hình cho các container và dịch vụ mới.

Hãy xem xét yêu cầu và môi trường, bao gồm nền tảng Cloud và công nghệ bạn đang sử dụng. Để chọn công nghệ cân bằng tải trên Cloud VPS của bạn.

2. Tạo và cấu hình máy chủ cân bằng tải trên Cloud VPS:

Để tạo và cấu hình máy chủ cân bằng tải, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn một máy chủ hoặc môi trường để cài đặt và cấu hình máy chủ cân bằng tải.
 2. Cài đặt hệ điều hành và phần mềm cần thiết trên máy chủ:
  • Cài đặt hệ điều hành phù hợp cho máy chủ của bạn. Điều này có thể là Linux (ví dụ: Ubuntu, CentOS) hoặc Windows Server, tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
  • Cài đặt phần mềm cân bằng tải mà bạn đã chọn. Cung cấp phiên bản phù hợp và cài đặt theo hướng dẫn của nhà cung cấp.
 3. Cấu hình máy chủ cân bằng tải:
  • Mở tệp cấu hình của phần mềm cân bằng tải bằng một trình soạn thảo văn bản.
  • Xác định các thiết lập cân bằng tải, bao gồm định nghĩa các máy chủ back-end. Cổng kết nối, thuật toán cân bằng tải và các tùy chọn khác. Điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào công nghệ cân bằng tải bạn đang sử dụng.
  • Lưu tệp cấu hình sau khi đã chỉnh sửa.
 4. Kiểm tra cấu hình:
  • Khởi động lại máy chủ cân bằng tải để áp dụng cấu hình mới.
  • Kiểm tra các máy chủ back-end để đảm bảo chúng đang hoạt động, có thể truy cập từ máy chủ cân bằng tải.
 5. Kiểm tra cân bằng tải:
  • Gửi yêu cầu từ máy khách tới máy chủ cân bằng tải, xác nhận rằng nó được chuyển tiếp đúng đích, phân phối tải cân bằng. Điều này đảm bảo rằng máy chủ cân bằng tải hoạt động chính xác.

Xem thêm: Tìm hiểu về dịch vụ Cloud VPS của IDC Online

3. Xác định các máy chủ back-end:

Bạn cần xác định danh sách các máy chủ mà bạn muốn định hướng yêu cầu tới. Các máy chủ back-end thường là các máy chủ web..

Dưới đây là một số bước để xác định các máy chủ back-end:

 1. Xác định số lượng máy chủ back-end cần thiết:
  • Đánh giá yêu cầu, tải lưu lượng của ứng dụng. Để xác định số lượng máy chủ back-end cần thiết để xử lý yêu cầu hiệu quả. Số lượng máy chủ back-end có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào yêu cầu thực tế, quyết định thiết kế của bạn.
 2. Xác định địa chỉ IP hoặc tên miền của từng máy chủ back-end:
  • Xác định địa chỉ IP hoặc tên miền của mỗi máy chủ back-end mà bạn muốn định hướng yêu cầu tới. Địa chỉ IP có thể là địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 của máy chủ. Tên miền cung cấp sự linh hoạt hơn và cho phép bạn thay đổi địa chỉ IP sau này. Mà không cần thay đổi cấu hình cân bằng tải.
 3. Kiểm tra tính khả dụng và khả năng truy cập của các máy chủ back-end:
  • Đảm bảo rằng các máy chủ back-end đã được cài đặt và cấu hình chính xác. Kiểm tra tính khả dụng và khả năng truy cập của từng máy chủ back-end. Để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động và có thể truy cập từ máy chủ cân bằng tải.
 4. Ghi lại thông tin địa chỉ IP hoặc tên miền của các máy chủ back-end:
  • Ghi lại thông tin địa chỉ IP hoặc tên miền của các máy chủ back-end mà bạn đã xác định. Điều này sẽ được sử dụng trong quá trình cấu hình cân bằng tải.

4. Cấu hình cân bằng tải trên Cloud VPS:

Khi bạn đã xác định các máy chủ back-end, bạn có thể cấu hình cân bằng tải. Để định hướng yêu cầu đến các máy chủ này, quá trình cấu hình cân bằng tải cụ thể sẽ phụ thuộc vào. Công nghệ cân bằng tải bạn đang sử dụng, nhưng dưới đây là một số bước cơ bản:

 1. Mở tệp cấu hình của công nghệ cân bằng tải:
  • Tìm và mở tệp cấu hình của công nghệ cân bằng tải bạn đang sử dụng. Ví dụ: Nếu bạn sử dụng Nginx, tệp cấu hình có thể là /etc/nginx/nginx.conf.
 2. Định nghĩa các máy chủ back-end:
  • Trong tệp cấu hình, xác định danh sách các máy chủ back-end bằng cách chỉ định địa chỉ IP hoặc tên miền của từng máy chủ. Ví dụ:
  nginxCopy codeupstream backend_servers { server 192.168.1.100; server 192.168.1.101; server 192.168.1.102; }
 3. Xác định cách phân phối tải:
  • Chọn phương pháp phân phối tải phù hợp, ví dụ: cân bằng tải theo luồng yêu cầu (round-robin
  ) cân bằng tải dựa trên hiệu suất, hoặc cân bằng tải dựa trên trạng thái. Điều này sẽ quyết định cách yêu cầu được phân phối đến các máy chủ back-end. Ví dụ:nginxCopy codeupstream backend_servers { ... least_conn; # Cân bằng tải dựa trên số lượng kết nối hiện tại }
 4. Cấu hình các tùy chọn khác:
  • Có thể có các tùy chọn khác như xử lý các yêu cầu đặc biệt, cấu hình SSL, thiết lập timeouts, và các thiết lập bổ sung khác. Tuỳ thuộc vào công nghệ cân bằng tải, bạn sẽ phải tìm hiểu và cấu hình các tùy chọn này.
 5. Lưu tệp cấu hình và khởi động lại dịch vụ:
  • Lưu tệp cấu hình sau khi đã chỉnh sửa.
  • Khởi động lại dịch vụ cân bằng tải để áp dụng cấu hình mới.

5. Kiểm tra và kiểm tra tính đúng đắn:

 1. Kiểm tra kết nối đến cân bằng tải:
  • Sử dụng một trình duyệt web hoặc công cụ dòng lệnh như Curl. Để gửi yêu cầu HTTP/S tới địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ cân bằng tải. Kiểm tra xem yêu cầu có được chuyển tiếp đúng đích hay không.
 2. Kiểm tra phân phối tải:
  • Gửi một lượng yêu cầu lớn đến cân bằng tải. Và theo dõi xem cách mà cân bằng tải phân phối các yêu cầu đến các máy chủ back-end. Đảm bảo rằng các yêu cầu được phân phối đều và công bằng giữa các máy chủ.
 3. Kiểm tra tính khả dụng và đáng tin cậy:
  • Tắt một hoặc nhiều máy chủ back-end. Và kiểm tra xem cân bằng tải có tự động xóa máy chủ không khả dụng khỏi danh sách.
 4. Kiểm tra hiệu suất:
  • Thử nghiệm cân bằng tải bằng cách gửi lưu lượng yêu cầu lớn, theo dõi hiệu suất của các máy chủ back-end.
 5. Kiểm tra ghi nhật ký và giám sát:
  • Kiểm tra các tệp nhật ký của cân bằng tải. Để xem thông tin về việc chuyển tiếp yêu cầu và hoạt động của cân bằng tải. Sử dụng các công cụ giám sát để theo dõi các thông số như tải CPU, lưu lượng mạng, số kết nối. Và các thông số khác trên các máy chủ và cân bằng tải.
 6. Kiểm tra bảo mật:
  • Đảm bảo rằng cân bằng tải áp dụng các biện pháp bảo mật như chứng chỉ SSL/TLS. Kiểm tra xác thực và ủy quyền, và các cấu hình bảo mật khác. Kiểm tra tính bảo mật của cân bằng tải để đảm bảo rằng nó không tạo ra lỗ hổng bảo mật trong hệ thống.

6. Giám sát và điều chỉnh:

 1. Sử dụng công cụ giám sát:
  • Sử dụng các công cụ giám sát hệ thống và mạng để theo dõi hiệu suất, tải CPU, lưu lượng mạng, số kết nối. Và các thông số quan trọng khác của máy chủ cân bằng tải và các máy chủ back-end. Các công cụ phổ biến bao gồm Prometheus, Grafana, Zabbix, Nagios…
 2. Thiết lập cảnh báo:
  • Định cấu hình cảnh báo. Để nhận thông báo khi có sự cố xảy ra hoặc khi các thông số quan trọng vượt quá ngưỡng. Điều này giúp bạn phát hiện và xử lý vấn đề một cách nhanh chóng. Trước khi nó gây ảnh hưởng đến hiệu suất và sẵn sàng của ứng dụng.
 3. Theo dõi log:
  • Xem và phân tích các log của máy chủ cân bằng tải và các máy chủ back-end. Để tìm hiểu về hoạt động và sự cố, log giúp bạn theo dõi yêu cầu, lỗi, cảnh báo. Và các sự kiện quan trọng khác để tìm hiểu về trạng thái của hệ thống.
 4. Điều chỉnh cấu hình:
  • Dựa trên thông tin thu thập được từ quá trình giám sát và phân tích log. Điều chỉnh cấu hình của máy chủ cân bằng tải và các máy chủ back-end để cải thiện hiệu suất và sẵn sàng
 5. Mở rộng và co lại:
  • Theo dõi tải và khối lượng yêu cầu của ứng dụng và điều chỉnh quy mô hệ thống dựa trên nhu cầu. Khi tải tăng, bạn có thể mở rộng hệ thống bằng cách thêm máy chủ back-end hoặc cân bằng tải để chia sẻ tải đều hơn. Khi tải giảm, bạn có thể co lại hệ thống để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Xem thêm: Cloud VPS cho doanh nghiệp: Hướng dẫn toàn diện

Kết Luận:

quá trình thiết lập và định cấu hình cân bằng tải có thể khác nhau tùy thuộc vào công nghệ. Và nền tảng Cloud VPS cụ thể bạn đang sử dụng.

Với nhiều tính năng nổi bật và lợi ích vượt trội, Dịch vụ Cloud VPS tại IDC Online.  Là một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp và cá nhân muốn tăng cường hiệu quả hoạt động trang web, ứng dụng của mình. Hãy đăng ký sử dụng tại IDC Online ngay hôm nay để có cho mình giá tốt nhất!