Cách sử dụng ChatGPT để tạo ra một ứng dụng – Bạn có biết?

02/05/2023 lúc 09:00

Nếu bạn hy vọng ChatGPT có thể phát triển một ứng dụng iPhone với mua sắm trong ứng dụng sẽ mang về hàng triệu đô la, thì tôi e rằng tôi phải làm bạn thất vọng. Thực tế là phát triển phần mềm là một lĩnh vực phức tạp và bao la không thể giải thích bằng một bí mật hoặc công cụ duy nhất.

Nhiều ứng dụng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi nói đến cơ sở hạ tầng máy tính đằng sau cùng. Trong khi đó, một số ứng dụng nhất định, chẳng hạn như trò chơi, đòi hỏi các nhóm chuyên gia với rất nhiều kỹ năng cộng tác cùng nhau. Thường là trong nhiều năm, để phát triển một ứng dụng thành công.

Cách ChatGPT có thể giúp bạn tạo ứng dụng

Bây giờ, tôi tin rằng ChatGPT có thể giúp bạn tạo ra một ứng dụng. Tuy nhiên, nó sẽ không làm phần lớn công việc. Công việc đó thuộc về bạn và đội của bạn. Nhưng nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm bớt rất nhiều nỗ lực. Và đó là một chiến thắng, đơn thuần chỉ vậy.

Với điều đó, hãy cùng xem làm thế nào ChatGPT có thể giúp bạn tạo ra một ứng dụng.

1. Lập kế hoạch cho ứng dụng của bạn

Hiện có khoảng 2 triệu ứng dụng cho iPhone và khoảng 3,5 triệu ứng dụng cho Android. Không cần phải nói ai cũng biết rằng việc tìm kiếm một ứng dụng độc đáo sẽ là khó khăn. Nhưng cũng không nên tạo ra một sản phẩm mà đã có hàng tấn đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Nhưng có rất nhiều việc phải làm để lên kế hoạch cho ứng dụng của bạn. Không chỉ dừng lại là nghiên cứu thị trường cơ bản. Bạn chắc chắn sẽ muốn lên kế hoạch cho chức năng và tính năng. Sau đó tạo ra một bản mô phỏng giao diện người dùng. Tiếp tục với ý tưởng xây dựng một ứng dụng giúp viết các câu hỏi cho ChatGPT. Bạn có thể hỏi:

Câu hỏi để tạo tính năng

Tôi muốn tạo ứng dụng iPhone để giúp viết lời nhắc ChatGPT. Các tính năng chính và phụ nên có trong một ứng dụng như vậy là gì?

Tôi đề xuất bạn nhập đoạn văn này vào ChatGPT. Vì câu trả lời mà nó đưa ra khá đầy đủ và hữu ích. Điều này cho thấy cách mà ChatGPT có thể hữu ích trong việc tạo ra một ứng dụng. Tiếp theo là giao diện người dùng. Mặc dù ChatGPT không thể vẽ một bản phác thảo giao diện người dùng. Nhưng bạn có thể hỏi ChatGPT để được hướng dẫn về việc tạo ra các màn hình chính.

Câu hỏi tạo giao diện

Bạn có thể mô tả các màn hình và các phần tử giao diện người dùng mà ứng dụng này nên có được không?

Một lần nữa, tôi đề xuất bạn chạy đoạn mã này. Vì các câu trả lời của trí tuệ nhân tạo đã được suy nghĩ kỹ lưỡng một cách đáng ngạc nhiên. Khi bạn đã có ý tưởng cho ứng dụng và đã lên kế hoạch cho một số phần tử của ứng dụng. Bạn sẽ cần suy nghĩ về việc phát triển và triển khai. Bạn có thể thử sử dụng một yêu cầu như sau:

Tôi muốn xây dựng ứng dụng này. Tôi cần làm gì để bắt đầu phát triển và chuẩn bị triển khai?

Tôi thấy câu trả lời quá chung chung. Nhưng có thể hữu ích đối với những người mới tìm hiểu quy trình. Vì vậy, tiếp theo tôi đã thử câu lệnh này:

Câu hỏi về môi trường viết ứng dụng

Giúp tôi thiết lập và định cấu hình môi trường phát triển Xcode để viết ứng dụng này

Điều này đưa tôi đến gần hơn, nhưng vẫn còn quá chung chung. Tôi đã đi sâu hơn một lớp:

Giúp tôi chọn một mẫu và định cấu hình cài đặt Xcode cho dự án của tôi. Ngoài ra, tôi nên định cấu hình Trình tạo giao diện như thế nào?

Lời khuyên trước đó đã giúp ích khá nhiều cho việc tiến tới với dự án phát triển ứng dụng của bạn. Khi bạn tiếp tục khám phá và làm rõ ý tưởng của mình. Đừng ngần ngại phụ thuộc vào ChatGPT để được hỗ trợ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tìm kiếm thông tin truyền thống trên web cũng có thể cung cấp nhiều thông tin và hướng dẫn cho việc phát triển ứng dụng. Đừng giới hạn bản thân chỉ với các công cụ được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo. Hãy sử dụng tất cả các tài nguyên có sẵn cho bạn, cả cũ lẫn mới. Qua đó đưa dự án của bạn tới thành công.

Xem thêm: Trình tạo nghệ thuật AI tốt nhất: DALL-E 2 và những lựa chọn khác

2. Xây dựng ứng dụng của bạn

Đây là nơi mà mã nguồn gặp hệ thống phát triển… hoặc bạn có thể nói là nơi mã nguồn gặp công cụ phát triển. Đây là nơi mà bạn thực sự tạo ra sản phẩm của mình. Và đây là nơi mà bạn có thể nhận được sự giúp đỡ rất thú vị.

Hãy làm rõ một lần nữa: chúng ta không ở đâu đó mà bạn có thể chỉ cho trí tuệ nhân tạo để tạo ra một ứng dụng cho bạn. Ứng dụng thường có hàng trăm nghìn (đến hàng triệu) dòng mã nguồn. Nó phân tán trên hàng trăm (hoặc thậm chí hàng ngàn) tệp tin.

Hiện nay, ChatGPT không thể xử lý phạm vi đó. Về phạm vi, hãy tưởng tượng một ứng dụng như một cuốn sách hoặc một bộ sách. Hãy tưởng tượng một hàm, phương thức hoặc phân đoạn (những thuật ngữ khác nhau để mô tả một đơn vị chức năng nhỏ của mã nguồn) như một đoạn văn hoặc một bài viết nhỏ có thể là một chương trong một cuốn sách. ChatGPT có thể giúp bạn ở mức độ đoạn văn. Nó có thể giúp bạn cấu trúc chương của mình. Nhưng nó không có ý định giải quyết toàn bộ cuốn sách.

Cách dùng ChatGPT để tạo hướng dẫn cụ thể

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể giúp được. Trước đó, tôi đã cho bạn thấy cách ChatGPT có thể được sử dụng để giúp xác định các yếu tố giao diện người dùng. Bạn có thể sử dụng ChatGPT để cho bạn hướng dẫn cụ thể để kết hợp chúng với nhau. Ví dụ:

Vui lòng giải thích cách thiết lập các cửa hàng và hành động để bắt đầu tìm kiếm lời nhắc trong một nhóm lời nhắc đã lưu hiện có.

Đoạn văn đang đề cập đến cách sử dụng ChatGPT để tạo các chức năng trong giao diện người dùng và lưu trữ dữ liệu. Nó cho biết bạn có thể sử dụng ChatGPT để hỏi về cách thiết lập các phần tử giao diện người dùng hoặc yêu cầu ChatGPT viết một chức năng cụ thể hoặc thiết lập các yếu tố dữ liệu. Sau đó, đoạn văn cung cấp hai ví dụ về cách tạo một cơ chế lưu trữ cho các lời nhắc đã lưu.

Giúp tôi định cấu hình cơ chế lưu trữ cho lời nhắc đã lưu

Hướng dẫn tôi cách sử dụng Dữ liệu cốt lõi để lưu lời nhắc cho lần truy cập sau

Xem thêm: 6 điều ChatGPT không thể làm và 20 thứ khác từ chối thực hiện

Đoạn mã cụ thể

Đoạn trước đó đề cập đến ba cơ chế lưu trữ khác nhau và tôi quyết định hỏi AI giúp với cơ chế lưu trữ thứ hai, sử dụng Core Data. Ở đây, nó đã viết một đoạn mã cơ bản giúp bắt đầu với cơ chế lưu trữ dữ liệu này. Đầu tiên, nó giúp tôi thiết lập cơ chế lưu trữ chính:

Sau đó, nó cung cấp một ví dụ về cách lưu một lời nhắc. Bạn có thể sử dụng những đoạn mã này như một điểm khởi đầu và sau đó thêm mã của riêng bạn lên trên đó. Nhưng với sự giúp đỡ của ChatGPT, bạn đã có một điểm khởi đầu tốt.

Nó cũng cho thấy cách lấy lại một lời nhắc. Đây là nơi bạn có thể lấy lại dữ liệu, nhưng cũng định dạng và trình bày nó bằng phong cách giao diện người dùng riêng của bạn.

Tôi sẽ không đi sâu vào các lời nhắc để tạo mã nữa. Nhưng bây giờ bạn nên hiểu ý tưởng rồi chứ. Sử dụng ChatGPT để viết các phần code nhỏ, được định nghĩa rõ ràng và cung cấp hướng dẫn cho bạn. Hãy tưởng tượng nó như một nhà phát triển trẻ tài năng. Nó là người hiểu mã nguồn nhưng không thực sự nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh.

Cuối cùng, đừng mong đợi tất cả các đoạn code của ChatGPT hoạt động. Như tôi đã thảo luận trước đó. Đôi khi code của AI hoàn hảo và đôi khi lại hoàn toàn thất bại. Có phần giống như mã được viết bởi chúng ta con người.

Xem thêm: Tôi đã viết một quy trình bằng 12 ngôn ngữ lập trình với ChatGPT

3. Triển khai ứng dụng của bạn

Trong ví dụ này, tôi giả định rằng bạn đang xây dựng một ứng dụng cho iPhone. Nhưng các thủ tục này tương tự cho các ứng dụng trên tất cả các nền tảng. Theo cách cơ bản, bạn không chỉ đơn giản hoàn thành việc xây dựng ứng dụng và nó sẽ tự động xuất hiện trên thiết bị của người dùng. Thay vào đó, bạn phải tuân thủ các thủ tục cụ thể cho từng cửa hàng ứng dụng để chuẩn bị ứng dụng, sau đó phát hành nó.

Để bắt đầu với việc đó, bạn có thể muốn sử dụng một lời nhắc như sau:

Hướng dẫn tôi các bước cần thiết để triển khai ứng dụng của tôi

Khi tôi hỏi ChatGPT, nó cung cấp cho tôi sáu bước này, cùng với mô tả ngắn gọn tóm tắt các bước:

  1. Đăng ký tài khoản nhà phát triển Apple
  2. Cấu hình thiết lập cho ứng dụng của bạn
  3. Chuẩn bị ứng dụng của bạn để phân phối
  4. Nộp ứng dụng của bạn lên App Store
  5. Chờ xét duyệt ứng dụng
  6. Phát hành ứng dụng của bạn

Đây là một nơi tốt khác mà bạn có thể đạt được nhiều giá trị hơn từ ChatGPT. Bạn có thể lấy mỗi bước đó và yêu cầu hướng dẫn chi tiết hơn. Ví dụ:

Cho tôi biết chính xác cách định cấu hình cài đặt ứng dụng của tôi để triển khai

Cho tôi biết chính xác cách gửi ứng dụng của tôi lên App Store

Tiếp tục đào sâu. Nếu có một bước mà ChatGPT chỉ trình bày qua loa, hãy yêu cầu nó giải thích rõ hơn. Hãy tưởng tượng bạn đang trong một phiên tòa và một nhân chứng đưa ra một câu trả lời không đầy đủ. Tiếp tục đặt thêm câu hỏi, yêu cầu giải thích cụ thể hơn, cho đến khi bạn đạt được điều bạn muốn.

Xem thêm: S-GPT, Lối tắt để kết nối ChatGPT với Hệ điều hành Apple

Kết Luận

Bây giờ, nếu bạn rất may mắn, bạn đã định vị ứng dụng của mình khác biệt so với tất cả các ứng dụng khác, đã xây dựng được một cơ sở khách hàng, đang kiếm được nhiều tiền và bắt đầu suy nghĩ về mẫu Ferrari tiếp theo nên mua và ứng dụng tiếp theo của bạn sẽ là gì. Tuy nhiên, có khả năng hơn là bạn sẽ hỗ trợ khách hàng, sửa lỗi, thêm tính năng và thử nghiệm các phương pháp tiếp thị mới.

Dù thế nào, nếu bạn đã đi được đến đây, xin chúc mừng. Trong quá khứ, tôi đã viết 40 ứng dụng iPhone nhỏ nhặt và ChatGPT chắc chắn đã giúp đỡ rất nhiều. Hãy coi đó như là một công cụ giống như tất cả các công cụ khác, không phải là công cụ duy nhất, và bạn sẽ vẫn tiến đến đích được.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác triển khai các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp của bạn, hãy đến với IDC Online. IDC Online cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và đám mây cho doanh nghiệp. Bao gồm cả các giải pháp trực quan hóa dữ liệu và các giải pháp khác. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, IDC Online đem lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời.

Hãy truy cập vào trang web https://idconline.vn/ của IDC Online để biết thêm thông tin chi tiết. Hoặc nếu bạn có vấn đề gì cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 19006452. IDC Online luôn ở đây để được đồng hành cùng bạn