Cách cài đặt và định cấu hình Node.js trên Cloud VPS của bạn

04/06/2023 lúc 15:40

Để cài đặt và định cấu hình Node.js trên Cloud VPS. Cách đơn giản nhất và tiết kiệm chi phí nhất hiện nay chính là sử dụng Cloud VPS. Cloud VPS là một server toàn quyền được ảo hóa trên một server vật lý, có tài nguyên, băng thông được dành riêng. Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách Cách cài đặt và định cấu hình Node.js trên Cloud VPS.

Giới thiệu:

Node.js là môi trường runtime, mã nguồn mở chạy Javascript. Cho phép xây dựng các server và ứng dụng mạng một cách dễ dàng. Nền tảng này chạy trên Linux, OS X, FreeBSD, Windows và các ứng dụng sẽ được viết bằng ngôn ngữ JavaScript.

Các ứng dụng Node.js có thể được chạy bằng dòng lệnh nhưng ở bài viết này. Sẽ hướng dẫn bạn cách chạy chúng dưới dạng một dịch vụ. Vì thế chúng sẽ tự khởi động lại khi bạn reboot hoặc gặp sự cố, nên sẽ giúp bạn có thể sử dụng chúng.

Xem thêm: Cloud VPS cho Web Marketing: Hướng dẫn toàn diện

Để cài đặt và định cấu hình Node.js trên Cloud VPS của bạn, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào Cloud VPS

Để đăng nhập vào Cloud VPS của bạn, bạn cần sử dụng một công cụ SSH (Secure Shell). Công cụ này cho phép bạn thiết lập kết nối bảo mật với máy chủ từ xa và truy cập vào nó. Dưới đây là các bước để đăng nhập vào Cloud VPS bằng SSH:

 1. Mở ứng dụng Terminal trên máy tính của bạn.
 2. Sử dụng lệnh sau để kết nối SSH với địa chỉ IP hoặc tên miền của Cloud VPS của bạn:
cssCopy codessh username@IP_address

Trong đó:

 • username là tên người dùng được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Cloud VPS.
 • IP_address là địa chỉ IP hoặc tên miền của Cloud VPS.
 1. Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối tới máy chủ, bạn có thể nhận được cảnh báo xác minh danh tính. Hãy xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục kết nối bằng cách nhập “yes” và nhấn Enter.
 2. Sau đó, hãy nhập mật khẩu người dùng của bạn khi được yêu cầu và nhấn Enter. Lưu ý rằng khi bạn nhập mật khẩu, không có hiển thị ký tự trên màn hình, nhưng bạn đang gõ.
 3. Nếu mọi thứ diễn ra đúng, bạn sẽ đăng nhập thành công vào Cloud VPS. Và có thể bắt đầu thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm cài đặt và định cấu hình Node.js.

Lưu ý: Để đăng nhập thành công, bạn cần có thông tin đăng nhập (tên người dùng và mật khẩu). Và địa chỉ IP hoặc tên miền của Cloud VPS từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Bước 2: Cập nhật hệ thống

Sau khi đăng nhập vào Cloud VPS thông qua SSH. Dưới đây là các bước để cập nhật hệ thống trên Linux:

 1. Mở Terminal trên Cloud VPS.
 2. Chạy lệnh sau để cập nhật danh sách các gói phần mềm hiện có:
sqlCopy codesudo apt update

Lệnh này sẽ kiểm tra các nguồn cung cấp, cập nhật danh sách các gói phần mềm có sẵn trên hệ thống.

 1. Tiếp theo, chạy lệnh sau để thực hiện việc cập nhật thực tế của các gói phần mềm:
Copy codesudo apt upgrade

Lệnh này sẽ tải về, cài đặt các bản vá mới nhất cho các gói phần mềm đã cài đặt trên hệ thống. Trong quá trình này, có thể được yêu cầu xác nhận việc cập nhật bằng cách nhập “Y” và nhấn Enter.

 1. Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất. Bạn có thể kiểm tra xem hệ thống đã được cập nhật thành công bằng cách chạy lệnh sau:
cssCopy codesudo apt list --upgradable

Lệnh này sẽ hiển thị danh sách các gói phần mềm mà vẫn có bản vá mới hơn.

 1. Để hoàn thành quá trình cập nhật, bạn có thể khởi động lại hệ thống bằng lệnh sau:
Copy codesudo reboot

Lưu ý rằng việc khởi động lại hệ thống có thể làm mất kết nối SSH hiện tại. Vì vậy hãy đảm bảo đã lưu lại bất kỳ công việc nào đang được thực hiện trước khi thực hiện lệnh này.

Sau khi hệ thống khởi động lại, quá trình cập nhật hệ thống của bạn sẽ hoàn tất. Hệ thống sẽ chạy các phiên bản phần mềm mới nhất, giúp đảm bảo tính bảo mật và ổn định.

Xem thêm: Tìm hiểu về dịch vụ Cloud VPS của IDC Online

Bước 3: Cài đặt Node.js

Sau khi cập nhật hệ thống, bạn có thể tiến hành cài đặt Node.js trên Cloud VPS. Dưới đây là các bước để cài đặt Node.js trên Linux:

 1. Mở Terminal trên Cloud VPS.
 2. Chạy lệnh sau để tải xuống và cài đặt Node Version Manager (NVM). Một công cụ giúp quản lý phiên bản Node.js trên hệ thống:
bashCopy codecurl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.0/install.sh | bash

Lệnh trên sẽ tải xuống một script và chạy nó để cài đặt NVM trên hệ thống của bạn.

 1. Sau khi cài đặt hoàn tất, đăng nhập lại vào Cloud VPS, mở một cửa sổ Terminal mới để tải NVM vào phiên bản hiện tại:
bashCopy codesource ~/.nvm/nvm.sh
 1. Tiếp theo, chạy lệnh sau để xem phiên bản Node.js có sẵn để cài đặt:
Copy codenvm ls-remote

Lệnh này sẽ hiển thị danh sách các phiên bản Node.js có sẵn để cài đặt. Bạn có thể chọn phiên bản phù hợp với yêu cầu của bạn. Ví dụ, để cài đặt phiên bản LTS (Long Term Support) mới nhất, bạn có thể chạy lệnh sau:

cssCopy codenvm install --lts
 1. Chờ đợi quá trình cài đặt hoàn tất. Sau khi cài đặt xong, phiên bản Node.js được cài đặt sẽ trở thành phiên bản mặc định trên hệ thống.
 2. Để kiểm tra xem Node.js đã được cài đặt thành công, chạy lệnh sau:
Copy codenode -v

Lệnh trên sẽ hiển thị phiên bản Node.js đã được cài đặt.

 1. Bạn cũng có thể cài đặt npm (Node Package Manager) để quản lý các gói phụ thuộc của dự án. Chạy lệnh sau để cài đặt npm:
cssCopy codenpm install npm@latest -g

Sau khi hoàn thành, bạn đã cài đặt thành công Node.js trên Cloud VPS của bạn. Bạn có thể bắt đầu sử dụng Node.js để phát triển và chạy ứng dụng trên máy chủ của mình.

Bước 4: Kiểm tra cài đặt

Sau khi bạn đã cài đặt Node.js trên Cloud VPS của mình, bạn có thể kiểm tra xem cài đặt đã thành công. Và phiên bản Node.js đang chạy bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở Terminal trên Cloud VPS.
 2. Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản Node.js:
Copy codenode -v

Lệnh này sẽ hiển thị phiên bản Node.js đang chạy trên hệ thống. Nếu bạn nhìn thấy phiên bản Node.js, điều đó có nghĩa là cài đặt đã thành công.

 1. Bạn cũng có thể kiểm tra phiên bản npm (Node Package Manager) đã cài đặt bằng cách chạy lệnh sau:
Copy codenpm -v

Lệnh trên sẽ hiển thị phiên bản npm đang chạy trên hệ thống. Nếu bạn nhìn thấy phiên bản npm, điều đó có nghĩa là npm đã được cài đặt thành công.

Nếu cả hai lệnh trên hiển thị phiên bản tương ứng, điều đó có nghĩa là. Node.js và npm đã được cài đặt thành công trên Cloud VPS của bạn. Và bạn đã sẵn sàng sử dụng chúng để phát triển và chạy ứng dụng Node.js.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình kiểm tra cài đặt. Hãy kiểm tra lại các bước cài đặt trước đó và đảm bảo bạn đã tuân theo chúng đúng cách.

Xem thêm: Cloud VPS cho doanh nghiệp: Hướng dẫn toàn diện

Bước 5 (tuỳ chọn): Cài đặt npm

Trong hướng dẫn trước đó, npm đã được cài đặt cùng với Node.js. Tuy nhiên, nếu bạn gặp vấn đề trong quá trình cài đặt npm hoặc muốn cài đặt phiên bản cụ thể. Bạn có thể làm theo các bước sau để cài đặt npm trên Cloud VPS:

 1. Mở Terminal trên Cloud VPS.
 2. Chạy lệnh sau để cài đặt npm bằng Node Package Manager:
Copy codesudo apt install npm

Lệnh trên sẽ cài đặt npm từ kho lưu trữ của hệ thống.

 1. Đợi quá trình cài đặt hoàn tất. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản npm bằng cách chạy lệnh sau:
Copy codenpm -v

Lệnh này sẽ hiển thị phiên bản npm đã cài đặt trên hệ thống.

Lưu ý rằng nếu bạn đã cài đặt Node.js bằng cách sử dụng Node Version Manager (NVM). Npm sẽ được tự động cài đặt cùng với Node.js. Trong trường hợp đó, bạn không cần cài đặt npm một lần nữa.

Nếu bạn gặp vấn đề trong quá trình cài đặt npm, hãy kiểm tra lại kết nối internet của bạn. Và đảm bảo rằng bạn đang thực hiện các bước cài đặt đúng cách và với quyền truy cập hợp lệ trên Cloud VPS.

Lời kết:

Đó là những bước cơ bản để cài đặt và định cấu hình Node.js trên Cloud VPS của bạn. Hãy lưu ý rằng quá trình cài đặt có thể có thay đổi nhất định tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành. Và môi trường cụ thể của bạn.

Qua bài viết về cách cài đặt và định cấu hình Node.js trên Cloud VPS này có thể hữu ích cho các bạn.

Với nhiều tính năng nổi bật và lợi ích vượt trội, dịch vụ Cloud VPS tại IDC Online là một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp và cá nhân muốn tăng cường hiệu quả hoạt động trang web và ứng dụng của mình. Hãy đăng ký sử dụng tại IDC Online ngay hôm nay để có cho mình giá tốt nhất!